Praktijkvoorbeelden en inspiratie

Leidinggeven in een lerende organisatie

Lees hier hoe Angelique het lerend vermogen bij haar medewerkers in het dagelijks aanwakkert door ze te stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken en ervaren, hoe zij zelf het goede voorbeeld geeft als het gaat om leren én hoe zij medewerkers ondersteunt in het eigen maken van de organisatievisie.
17 juli 2022/door lwwl

Wat doe ik wanneer ik het niet eens ben met afspraken of regels van buiten het team?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.
Lees in dit ‘Beeld van Goed werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Wat doe je als je het niet eens bent met gemaakte afspraken of regels vanuit de organisatie, het onderwijs, de overheid of de wet?
8 juli 2022/door thisafternoon

Hoe krijg ik alle medewerkers mee in de visie?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.
Lees in dit ‘Beeld van Goed Werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe krijg ik alle medewerkers binnen het team en de locatie mee om te werken volgens de visie en gemaakte afspraken van de locatie of organisatie?
8 juli 2022/door thisafternoon

Hoe ga ik om met medewerkers met een afwijkende norm?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.
In deze ‘Beelden van Goed Werk’ lees je hoe twee verschillende teammanager bij een zorgorganisatie om zijn gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe ga ik om met medewerkers met een van mij afwijkende norm en manier van (samen)werken binnen het team?
8 juli 2022/door thisafternoon

Hoe ga ik om met medewerkers die mogelijk afhaken door negatieve dynamiek?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.

Lees in dit ‘Beeld van Goed werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe ga ik om met medewerkers die een negatieve dynamiek ervaren in het team en mogelijk afhaken?
8 juli 2022/door thisafternoon

Hoe krijg ik medewerkers mee om het onbekende een kans te geven?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.
Lees in dit ‘Beeld van Goed Werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe krijg ik medewerkers mee om nieuwe/onbekende werkzaamheden of doelgroepen een eerlijke kans te geven?
8 juli 2022/door thisafternoon

Hoe stimuleer ik het onderzoekend vermogen?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.
Lees in dit ‘Beeld van Goed Werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe stimuleer ik het onderzoekend vermogen binnen het team?
8 juli 2022/door thisafternoon

Het Fieldlab als ultieme leeromgeving

Lees hier hoe Priscilla en Peter, managers GRZ bij Magentazorg, een Fieldlab zien en gebruiken als ultieme leeromgeving om: aandacht te geven aan leren in het dagelijkse werk, bij te dragen aan een experimenterende cultuur, teamleren aan te moedigen, werknemers te ondersteunen voor het eigen maken en implementeren van een gedeelde visie, de koppeling te maken met de organisatie en maatschappelijke opgave (nu en in de toekomst genoeg collega’s in de zorg) en het leren strategisch inzetten om team en organisatieresultaten te behalen.
27 mei 2022/door thisafternoon

6 tips om nieuw leiderschap in te zetten voor een lerende organisatie

Lees hier meer over hoe Gertrude haar leiderschap inzet om haar teamdoelstellingen te behalen, medewerkers stimuleert om op onderzoek uit te gaan, ze ondersteunt om de koppeling te maken met hun eigen visie en die van de locatie en ze steeds opnieuw uitdaagt om zich te blijven ontwikkelen.
28 april 2022/door lwwl

Leidinggevende heeft cruciale rol in bevordering van leren in praktijk

Lees hier meer over de visie van Miriam Coevert, directeur Onderwijs van ROC Kop van Noord-Holland en Vincent Plomp, manager Leren & Ontwikkelen bij Omring over de rol van leidinggevenden in het bevorderen van leren in de praktijk.
24 maart 2022/door lwwl