Over LWWL

In 2019 startte het programma Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) in de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Doel van het programma: meer mensen in de zorg, minder uitval van studenten en onderwijs meer praktijkgericht inrichten.

18 VVT zorgorganisaties dienden in totaal zo’n 30 initiatieven in, zoals proeftuinen waarin praktijkleren centraal staat, het ontwikkelen van een app die het leren van studenten op de werkvloer ondersteunt en het ontwerpen van een nieuwe visie over leren en ontwikkelen.

De samenwerking met de ROC’s in de regio’s nam het afgelopen jaar ook een vogelvlucht. Vanaf 2022 doen deze ROC’s officieel mee met het programma.

LWWL wordt namens alle deelnemers aangestuurd door de Taskforce LWWL innoverend praktijkleren.

‘Hieronder vind je de strategische agenda van de Taskforce.

Het programma biedt ondersteuning aan organisaties door:

  • Het team van leerexperts met expertise op het gebied van leerwerkklimaat, inzet tools, leren en ontwikkelen, verandermanagement, coaching, HRM, leiderschap, organisatieadvies, impactonderzoek, zorg en onderwijs
  • Hulp bij het opzetten van een krachtige (praktijk)leeromgeving
  • Kennisontwikkeling- en deling via werkconferenties, actiegroepen, LinkedIn, deskundigheidsbevordering en professionalisering.