Hoe ga ik om met medewerkers met een afwijkende norm?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.

In deze ‘Beelden van Goed Werk’ lees je hoe twee verschillende teammanager bij een zorgorganisatie om zijn gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe ga ik om met medewerkers met een van mij afwijkende norm en manier van (samen)werken binnen het team?

Meebewegen en kansen bieden binnen kaders

Kenmerkende ervaring: “Een paar jaar geleden hadden we een BBL student verzorgende IG in het team, bij ons zou ze haar laatste jaar van de opleiding doen. Ze kwam binnen met een achterstand en er waren opdrachten afgetekend waarvan we eigenlijk niet terug zagen dat ze dit al beheerste. Qua handelingen kon en deed ze heel veel, maar het maken van opdrachten, zich houden aan een planning en afspraken lukte haar niet goed. Dit kwam altijd pas naar voren tijdens de (voortgangs)gesprekken, ze trok niet eerder aan de bel. Hierbij legde ze de schuld altijd buiten zichzelf, wat ontwikkeling erop lastig maakte. Ze bleek daarnaast ook een frequent verzuimer zowel op werk als school. We gaven haar verschillende kansen: overplaatsing naar een andere afdeling, een andere begeleider, meer begeleiding, hulp vanuit het verzuimplan en ik heb persoonlijke gesprekken met d’r gevoerd. Steeds leek het in het begin beter te gaan, maar zakte ze daarna weer terug in d’r oude gedrag. Ik vind het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en niemand te kort te doen en gaf haar daarom meerdere kansen. Ze lag ook erg goed in het team en bij de bewoners, wat het extra lastig maakte: waarom lukt het nou steeds niet? Toen ze echter voor de zoveelste keer haar afspraken niet nakwam hebben we een ander gesprek gevoerd. Hierin ben ik heel duidelijk geweest: de leer-werkovereenkomst werd per direct gestopt.”

Beeld van goed werk: Goed werk is aansluiten, meebewegen, kansen bieden en zorgvuldig te werk gaan om niemand te kort te doen, maar binnen duidelijke kaders waarin je grenzen stelt. Het kader hier is constateren wat er speelt, in gesprek gaan waarin je luistert en meebeweegt, nieuwe afspraken maken, weer in gesprek gaan en als de afspraken dan nog niet nagekomen worden is het klaar.

De lucht klaren om samen verder te kunnen

Kenmerkende ervaring: “Vanaf het moment dat binnen de vakgroep verpleegkundigen bekend werd dat ik de opleiding tot teammanager zou gaan volgen kreeg ik het gevoel dat twee collega’s mij begonnen te negeren: ik kreeg geen antwoord meer op mijn mails en apps. Deze twee collega’s heb ik daarop uitgenodigd om met mij in gesprek te gaan. Één collega heeft de uitnodiging geaccepteerd, de ander wilde niet meer met me in gesprek omdat ze een andere baan had. Tijdens het gesprek met de collega zei ze tegen me: ‘leuk dat je de opleiding mag gaan doen.’ Daarop zei ik: ‘goed dat je dit benoemt, want je zegt het maar ik voel niet dat je het meent.’ Toen gaf zij aan: ‘de manier waarop, daarom gun ik het je niet.’ Hier vroeg ik vervolgens op door: ‘op welke manier? Waren er meer gegadigden?’ Ze zei dat zij er zelf geen behoefte aan had, maar dat ik altijd wel voorrang krijg, dus dat daarom de gunfactor bij haar weg is. Toen gaf ik aan dat ik me door haar genegeerd voel. Ze gaf toe dat dat ook wel zo was. Ik heb het ervaren als een open en volwassen gesprek. Ik ging niet met een tevreden gevoel weg, omdat ik het venijnig vond om te horen dat ze het me niet gunde. Toch ging ik wel weg met het gevoel dat ik een goed gesprek gehad had. Ik wist dat het niet reëel was om haar gevoel te veranderen en dat was ook niet m’n intentie. M’n intentie was om het te bespreken op een eerlijke, zakelijke manier, om met elkaar te kunnen blijven samenwerken en open communicatie te behouden. De maanden na het gesprek zijn we op een professionele manier met elkaar omgegaan. Niet als m’n beste vriendin, maar ze negeerde me niet meer en elkaar opzoeken was oké.”

Beeld van goed werk: Goed werk is het gesprek aangaan met  je collega wanneer je merkt dat jullie professionele relatie onder druk staat. Het is belangrijk om zuiverheid in je professionele relatie te hebben, waarin je eerlijk bent tegen elkaar. Je hoeft geen vrienden te zijn, maar je moet met elkaar kunnen samenwerken op een professionele manier en daarvoor is het belangrijk dat de lucht geklaard is. Dit is niet altijd leuk en makkelijk, maar het geeft je lucht en ruimte om met elkaar verder te kunnen. Dit is niet alleen prettig voor jezelf en je collega, maar ook voor het behoud van de sfeer in het hele team.