Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) is een programma met als ambitie om het leren en begeleiden van leren in 18 VVT-organisaties en 3 ROC’s in Noord-Holland te verbeteren. Het doel: meer mensen duurzaam actief in de zorg! Met een focus op: Praktijkleren, Leerwerkklimaat, Innoverende technologie en Professional en begeleiden van leren.