Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) is een programma met als ambitie om het leer-werkklimaat in 17 VVT-organisaties en 3 ROC’s in Noord-Holland te verbeteren. Het doel: voldoende mensen duurzaam actief in de zorg! 
Om dit doel te realiseren doen wij de volgende dingen;

Trainingen (door)ontwikkelen en geven 

 • Workshop: Introductie leer-werkklimaat 
 • Training: Praktijkleren
 • Training: LWK in Beeld 
 • Training: Pak je leiding over LWK 
 • Training: Professioneel Leiderschap

Tools en instrumenten ontwikkelen en beschikbaar stellen 

 • Leer-werkklimaat 
 • Begeleiden van leren in de praktijk 
 • Zorgtechnologie

Innovatie- en onderzoek stimuleren en faciliteren 

 • Innovatiegroepen 
 • Practoraat
 • Symposia en andere bijeenkomsten