Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) is een programma met als ambitie om het leer-werkklimaat in 18 VVT-organisaties en 3 ROC’s in Noord-Holland te verbeteren. Het doel: voldoende mensen duurzaam actief in de zorg!