Wat doe ik wanneer ik het niet eens ben met afspraken of regels van buiten het team?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.

Lees in dit ‘Beeld van Goed werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Wat doe je als je het niet eens bent met gemaakte afspraken of regels vanuit de organisatie, het onderwijs, de overheid of de wet?

Kansen pakken

Kenmerkende ervaring: “Een student zat in de ziektewet. Ik zei daarop; ‘ga kijken, ga leren als je niet aan het bed kan staan’. Het bleek dat zij niet aan een opdracht mocht werken omdat ze ziek was en eerst moest re-integreren. Ik ben toen naar de praktijkopleider gegaan en heb gevraagd: ‘Wat is de afspraak hierover?’. Zij gaf terug dat ze inderdaad geen opdrachten mocht maken zolang ze ziek was. Ik dacht: waar komt deze afspraak vandaan? Ik vind hier wel wat van. Leren is breder dan alleen aan het bed staan. Je kunt je verder ontwikkelen met andere dingen, zoals administratie doen. Het is niet alleen maar wassen en aankleden. Pak die kans, pak die tijd. Zowel voor jou als leerling als voor de werkvloer (in de zin van ontlasten van collega’s). De achtergrond was dat leerlingen in eerdere situaties thuis hun diploma haalden terwijl ze ziek in dienst waren. Daarna moesten ze volledig ziek uit dienst. Het idee is om ervoor te waken dat gediplomeerden in verzuim uit dienst gaan. Ik kon deze afspraak niet terug vinden in het beleid. De praktijkopleider en ik hebben samen besloten om het in het MT te bespreken. Waar ligt die grens? Is die grens alleen met aftoetsen aanwezig bijvoorbeeld? Hoe zit HR hierin? Hoe staat het in de studieovereenkomst? En samen evalueren: hoe kijken we hier tegenaan?”

Beeld van Goed Werk: Het is belangrijk ervoor te zorgen dat studenten niet ziek uit dienst gaan. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat studenten die in verzuim zitten hun tijd en ruimte goed gebruiken om zich verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door mee te lopen en te kijken. Goed werk is kansen pakken om je horizon te verbreden. In dit geval gaat het over kansen voor de student zelf en kansen voor jou als leidinggevende; een kans om beleid dat eerder wel, maar wellicht nu (deels) niet meer past te veranderen. Goed onderzoeken wat er wel en niet kan, bekeken vanuit goed werkgeverschap naar studenten toe en naar het team. Het proces om dit samen met je collega’s en HR te expliciteren en eventueel nieuw beleid af te spreken, zorgt ook voor een gezamenlijke opbrengst waar jij, je collega’s en de organisatie iets aan hebben.