Hoe stimuleer ik het onderzoekend vermogen?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.

Lees in dit ‘Beeld van Goed Werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe stimuleer ik het onderzoekend vermogen binnen het team?

Gelijke kansen krijgen

Kenmerkende ervaring: “Een werkbegeleider was ontevreden over een student; ze vond dat deze student niet op het beoogde niveau was. Ze had daarom op een tussenevaluatieformulier een onvoldoende ingevuld, zonder dat eerst te bespreken met de student. De begeleider ging ervanuit dat de tussenevaluatie zelf al ‘het gesprek’ was. De student zelf kende ik onvoldoende. Ik had aan de werkbegeleider gevraagd of zij een verslag had van een eerder gesprek en ik heb gevraagd waar de onvoldoende vandaan komt. ‘Wat zie je, wat merk je? Waar komt iemand vandaan? Vindt iemand het lastig om te leren? Wat heeft iemand nodig?’. Als iets niet goed is in de ogen van de werkbegeleider, dan is het goed eerst 1 op 1 met elkaar in gesprek te gaan. Ik heb besproken met de werkbegeleider ‘Dit kan
niet, ga eerst met de student op gesprek (voordat je een onvoldoende geeft). De student heeft recht op eerdere signalen van ontevredenheid. Dan kun je samen een plan maken, wat je kunt verwachten van elkaar als student en werkbegeleider.’
Ik heb aangegeven dat, als het in gesprek gaan lastig voor haar was, we dat ook samen konden doen. De begeleider gaat nu een gesprek plannen. De praktijkopleider is er ook van op de hoogte.”

Bron afbeelding: https://www.kinderpostzegels.nl/nieuwsbericht/wedstrijd-Wat-doe-jij-tegen-ongelijkheid-in-de-klas/

Beeld van goed werk: Goed werk is denken vanuit verschillende posities tegelijkertijd en daarbij de feitelijkheden te onderzoeken en rechtvaardig op te treden; in de positie als leidinggevende van zowel werkbegeleider als student. Door te stimuleren dat er vragen gesteld worden en de nieuwsgierigheid op te wekken. In dit geval: waarom ervaart de begeleider de voortgang van de student als onvoldoende en wat is een goede manier om dat vervolgens met elkaar te bespreken? Goed werk als teammanager is hier het aanwakkeren van die nieuwsgierigheid naar wat er op de achtergrond speelt: hoe doe je dat op een manier die goed aan- en overkomt? Daarnaast is het van belang om recht doen aan wat er voor wie nodig is per situatie afzonderlijk. Je moet goed kunnen begrijpen waarom iets ervaren wordt als student, werkbegeleider en teammanager. Eerlijk zijn tegen elkaar en er samen voor staan dat goede zorg wordt geleverd, door elkaar in ieders waarde te laten: zo krijgt iedereen een eerlijke kans.