Hoe krijg ik alle medewerkers mee in de visie?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.

Lees in dit ‘Beeld van Goed Werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe krijg ik alle medewerkers binnen het team en de locatie mee om te werken volgens de visie en gemaakte afspraken van de locatie of organisatie?

Informatie zet aan tot goed werk voor cliënt

Kenmerkende ervaring: “We hebben de afspraak met het team gemaakt dat bewoners die dat nog kunnen zelf hun ontbijt maken. We hebben een aantal dienstverleners in dienst die assisteren bij het eten en drinken van bewoners. Zij bleven maar bordjes met broodjes voor de bewoners maken, ondanks de afspraak. Ik sprak hen hier regelmatig op aan in werkoverleggen en ze gaven aan dat ze het makkelijk vonden als het alvast klaarstond. We waren heel erg zoekende in hoe we de dienstverleners meekregen in deze aanpak. Via de wet Zorg & dwang kregen wij de opening en een nieuwe manier om het aan te kaarten. De beleidsmedewerker werd gevraagd een klinische les over de wet Zorg & dwang aan de dienstverleners te geven. Hierin werden ze meegenomen in de redenen achter deze afspraken, namelijk dat je mensen anders de keuze ontneemt om zelf te kiezen wat ze op hun brood willen en het goed is voor de onafhankelijkheid van de cliënten, wat op lange termijn zorgt voor minder werk. Dienstverleners zijn hier echter niet voor opgeleid en hadden deze specifieke achtergrondinformatie en kennis niet. Ze gaven aan dat ze hierdoor inzicht hebben gekregen in wat het effect van hun gedrag op de bewoner is en sindsdien gaat het een stuk beter. Dat bracht me tot het besef dat ze door deze lessen zijn gaan bewegen op basis van informatie en kennis in plaats vanuit aansturing. De dienstverleners worden nu ook meegenomen in andere scholing over bijvoorbeeld het brein van mensen met geheugenproblematiek en welke invloed de omgeving (en zijzelf dus ook) daarop heeft.”

Beeld van goed werk: Goed werk is zoeken naar wat aansluit bij medewerkers zodat ze krijgen wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen, volgens de visie en gemaakte afspraken van je team en de organisatie. Hiervoor dien je iedereen die om de cliënt heen staat, van schoonmaker tot ICT medewerker, serieus te nemen en van de juiste informatie te voorzien om de cliënt een zinvolle dag te kunnen geven. In plaats van aansturing op de afspraak zelf, verschaf je informatie en kennis om inzicht te bieden in het effect van deze afspraak op de cliënt. Creëer informatie voor iedereen, zodat iedere medewerker vanuit verschillende functies de kennis krijgt die hij/zij nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen voor de cliënt.