Hoe krijg ik medewerkers mee om het onbekende een kans te geven?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.

Lees in dit ‘Beeld van Goed Werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe krijg ik medewerkers mee om nieuwe/onbekende werkzaamheden of doelgroepen een eerlijke kans te geven?

Aan de voordeur aanwezig zijn

Kenmerkende ervaring: “Ik ben leidinggevende in de pyschiatrische zorg. Een mooie, dankbare baan met een doelgroep die vaak hun hele leven heel kwetsbaar zijn. Enkele maanden geleden was er een voorval waarin naar voren kwam dat een medewerker onze doelgroep lastig vond om mee te werken. Toen wij het gesprek voerden bleek zij haar besluit al genomen te hebben om ons te verlaten. Niet lang daarna volgde een gesprek met een leerling die ook aangaf de doelgroep erg moeilijk te vinden. De leerling was een ervaren VIG’er die in haar laatste jaar van de opleiding verpleegkunde zat en heel bewust voor ons gekozen had. Na het eerste voorval ging er een alarmbelletje af en besefte ik me: bij deze doelgroep heb je echt een paar maanden nodig om ze te leren kennen en ze je te laten vertrouwen en ik wil niet dat deze student weggaat voordat ze haarzelf en hun die kans heeft gegeven. Als je in je werkritme zit realiseer je je vaak niet meer hoe ingewikkeld het voor een leerling kan zijn, maar als je daar geen oog voor hebt raak je mensen kwijt. Ik ben toen direct met haar gaan zitten en heb naar haar geluisterd om te duiden waar de moeilijkheid in zat. Daarnaast heb ik haar aangeraden om met collega’s te praten over hoe zij de doelgroep ervaren en wat zij zelf gedaan hebben om hiermee om te gaan. Ook heb ik haar expliciet meegegeven dat het nemen van de tijd, minimaal 2 maanden, hierin belangrijk is. Vorige week sprak ik d’r weer en gaf ze aan dat het goed gaat nu, dat de bewoners steeds meer vertrouwen in haar krijgen, het contact makkelijker wordt en ze denkt dat ze hier veel kan leren. Uit deze voorvallen heb ik direct lessen getrokken en besloten dat we hierop processen gaan aanpassen. Tijdens de eerste gesprekken met een leerling of nieuwe medewerker zal het leren omgaan met deze doelgroep centraal moeten staan.”

Beeld van goed werk: Goed werk is aan de voordeur, direct anticiperen op situaties en problemen. Het anticiperen zit hem niet alleen direct in het moment, maar zou ook duurzaam moeten leiden tot verandering in gedrag, processen of systemen. Hierbij speelt het hebben van aandacht en het beschikbaar zijn voor medewerkers en / of studenten een belangrijke rol. Direct reageren, een luisterend oor bieden en iemand zoveel mogelijk in zijn of haar kracht zetten of houden is van groot belang. Aan de voordeur aanwezig zijn om niet aan de achterdeur problemen te hoeven repareren of leerlingen of medewerkers te zien afhaken.