Hoe stimuleer ik medewerkers om op onderzoek uit te gaan en met elkaar het gesprek aan te gaan?

Hoe stimuleer en faciliteer ik medewerkers om vaardigheden te verwerven om te kunnen redeneren, je perspectief te kunnen belichten en te leren luisteren naar ideeën van anderen? Hoe draag ik bij aan een cultuur die het stellen van vragen, debat, feedback en experimenteren ondersteunt?

Nieuwe rondes Masterclass traject ‘Leidinggeven aan leren’

Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) nodigt leidinggevenden in de VVT in Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord uit om deel te nemen aan het Masterclass traject ‘Leidinggeven aan Leren: een leertraject voor leidinggevenden’
1 december 2023/door lwwl

Nieuwe rondes Masterclass traject ‘Leidinggeven aan leren’

Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) nodigt leidinggevenden in de VVT in Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord uit om deel te nemen aan het Masterclass traject ‘Leidinggeven aan Leren: een leertraject voor leidinggevenden’
13 februari 2023/door Francis

Leidinggeven in een lerende organisatie

Lees hier hoe Angelique het lerend vermogen bij haar medewerkers in het dagelijks aanwakkert door ze te stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken en ervaren, hoe zij zelf het goede voorbeeld geeft als het gaat om leren én hoe zij medewerkers ondersteunt in het eigen maken van de organisatievisie.
17 juli 2022/door lwwl

Hoe ga ik om met medewerkers die mogelijk afhaken door negatieve dynamiek?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.

Lees in dit ‘Beeld van Goed werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe ga ik om met medewerkers die een negatieve dynamiek ervaren in het team en mogelijk afhaken?
8 juli 2022/door thisafternoon

Hoe krijg ik medewerkers mee om het onbekende een kans te geven?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.
Lees in dit ‘Beeld van Goed Werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe krijg ik medewerkers mee om nieuwe/onbekende werkzaamheden of doelgroepen een eerlijke kans te geven?
8 juli 2022/door thisafternoon

Hoe stimuleer ik het onderzoekend vermogen?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.
Lees in dit ‘Beeld van Goed Werk’ hoe een teammanager bij een zorgorganisatie om is gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe stimuleer ik het onderzoekend vermogen binnen het team?
8 juli 2022/door thisafternoon

Het Fieldlab als ultieme leeromgeving

Lees hier hoe Priscilla en Peter, managers GRZ bij Magentazorg, een Fieldlab zien en gebruiken als ultieme leeromgeving om: aandacht te geven aan leren in het dagelijkse werk, bij te dragen aan een experimenterende cultuur, teamleren aan te moedigen, werknemers te ondersteunen voor het eigen maken en implementeren van een gedeelde visie, de koppeling te maken met de organisatie en maatschappelijke opgave (nu en in de toekomst genoeg collega’s in de zorg) en het leren strategisch inzetten om team en organisatieresultaten te behalen.
27 mei 2022/door thisafternoon

6 tips om nieuw leiderschap in te zetten voor een lerende organisatie

Lees hier meer over hoe Gertrude haar leiderschap inzet om haar teamdoelstellingen te behalen, medewerkers stimuleert om op onderzoek uit te gaan, ze ondersteunt om de koppeling te maken met hun eigen visie en die van de locatie en ze steeds opnieuw uitdaagt om zich te blijven ontwikkelen.
28 april 2022/door lwwl

Routekaart Leren op de Werkvloer

Met deze routekaart heeft een leidinggevende een strategische tool in handen om medewerkers te helpen ontwikkelen in hun rol om het praktijkleren te versterken, leersituaties in het werk te herkennen en hun zogenoemd ‘bewust bekwaam’ te maken. Hierbij is het belangrijk dat men als leidinggevende zelf de ruimte geeft voor de on-the-job ontwikkelmogelijkheden van deze medewerkers, bijvoorbeeld d.m.v. het laten uitvoeren van guerrilla onderzoek.

Inwerkprogramma en introductie studenten

Het integreren van een inwerkprogramma en een introductiegesprek voor en met studenten binnen je team en/of organisatie helpt studenten in het maken van een goede start in hun leer/werk carrière om optimaal te kunnen leren en werken. De VVT-organisatie Omring heeft hier al een mooi programma voor ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor iedereen.

STARRTup app – De app voor reflectie en ervaringsleren

De STARRTup app is een reflectieapp waarin mensen op een laagdrempelige manier worden gestimuleerd in hun ervaringsleren. Als je het onderling / peer leren wilt stimuleren en je medewerkers wilt faciliteren om tijdens het werk te kunnen blijven leren, dan is dit een ideale app. De basis voor het leren tijdens het werk is dat men blijft reflecteren op het eigen handelen. Deze app kun je als leidinggevende ook bijvoorbeeld koppelen aan een persoonlijk ontwikkelplan.

Toolkit WASA

Met de toolkit WASA (Waarderend Samenwerken) kun je als leidinggevende werken aan een waarderend onderzoekende houding van jezelf en je medewerkers. Deze houding maakt dat medewerkers open komen te staan voor anderen en hun (andere) benadering van zaken. Het maakt dat medewerkers hun eigen aannames en perspectieven ook onder de loep durven te nemen; het startpunt van ontwikkeling en leren. Het startpunt ben jij hier zelf. Laat je team(s) zien hoe jij deze manier van werken inzet.