Routekaart leren op de werkvloer

Hoe kun je leren op de werkvloer verder verstevigen in de organisatie? De routekaart laat je zien welke stappen je doorloopt om kansrijke leersituaties te herkennen, te versterken en in te zetten in de organisatie. Per stap lees je meer over de aanpak en bijbehorende interventies. De routekaart is ontwikkeld binnen het initiatief Krachtige Leeromgeving van Magentazorg.

NOTE: Voor het downloaden van de infographic is het belangrijk dat je eerst de PDF opslaat en vervolgens opent met het programma Adobe Acrobat Reader voor optimale werking van de infographic.