Praktijk in de spotlight | Studentcoachwaaier

De praktijk aan het woord: Esther Hof

Wat doe ik wanneer ik het niet eens ben met afspraken of regels van buiten het team?

Hoe krijg ik alle medewerkers mee in de visie?

Hoe ga ik om met medewerkers met een afwijkende norm?

Hoe ga ik om met medewerkers die mogelijk afhaken door negatieve dynamiek?

Hoe krijg ik medewerkers mee om het onbekende een kans te geven?

Hoe stimuleer ik het onderzoekend vermogen?

Hoe vind ik mijn weg tussen belang individuele medewerker en team?

Bemensing