Animatie Vier Vermogens

Wat zijn eigenlijk de bestanddelen van een gunstig Leerwerkklimaat? Met het gedachtegoed van Amy Edmondson over psychologische veiligheid (1999) en het werken en denken in vermogens (Prevaas & Ruijters, 2020) is een model met vier vermogens ontwikkeld. In deze korte animatiefilm wordt dit model in drie minuten samengevat aan de hand van praktijkvoorbeelden.