Praktijk in de spotlight | Studentcoachwaaier

Vanuit het programma Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) is zorgorganisatie Omring gestart met het herinrichten van de studentenreis. Hierin is onder andere een succesvolle pilot uitgevoerd waarin studentcoaches zijn ingezet om studenten te begeleiden. De resultaten van de pilot waren overwegend positief, wat betekent dat Omring heeft besloten om de rol van werkbegeleiders te vervangen door studentcoaches.

Ankra Onneweer, een van de praktijkopleiders van Omring, heeft tijdens haar post HBO-opleiding praktijkopleider Zorg en Welzijn aan de InHolland Academy een innovatie opdracht uitgevoerd. Haar opdracht was gericht op het ontwikkelen van een ondersteuningsaanbod voor studentcoaches. Tijdens haar onderzoek kwam Ankra een waaier tegen van de Sallandse praktijkleerroute en werd op het idee gebracht om voor het ondersteuningsaanbod een waaier te ontwikkelen voor studentcoaches.
In deze waaier is de theoretische kennis die de studentcoaches onder andere tijdens hun scholingsdagen opdoen, gebundeld in een handige waaier. Deze waaier wordt na de scholing aan de studentcoaches uitgereikt als waardevol en ondersteunend naslagwerk.

Met deze innovatieve aanpak en de introductie van de waaier als naslagwerk, zet Omring een belangrijke stap in het optimaliseren van de begeleiding van studenten en het bieden van waardevolle ondersteuning aan de studentcoaches. We kijken uit naar de positieve impact die de studentcoaches zullen hebben op de ontwikkeling van de studenten.

Nieuwsgierig naar de studentcoachwaaier? Neem dan contact op met milon.wijnberger@omring.nl