De praktijk aan het woord: Esther Hof


Foto (Bron Noord Hollands Dagblad)

Esther is werkzaam als docente en manager Praktijkroute binnen de praktijkroute van ViVa! Zorggroep. De praktijkroute is een unieke formule, een interne praktijkopleiding waar we studenten opleiden voor een zorgfunctie. Binnen de praktijk brengen we leren en werken bij elkaar. Op het hoofdkantoor bevindt zich een opleidingscentrum met leslokalen, een skillslab, en overige ruimtes waar studenten zelfstandig kunnen werken. Studenten heten binnen ViVa! Zorggroep CIO’s (Collega’s In Opleiding). Hier is bewust voor gekozen. Er worden nieuwe collega’s opgeleid. De ervaring binnen de organisatie is dat dit een andere beleving geeft dan wanneer je het over studenten hebt. In dit interview wordt daarom ook de term CIO’s gebruikt.

Wie ben je? Wat is je loopbaangeschiedenis? Hoelang ben je al docente binnen ViVa! Zorggroep?
Ik ben Esther Hof, 57 jaar oud, getrouwd, heb drie kinderen, een schoondochter en twee kleinkinderen. Ooit ben ik begonnen in 1983 met de opleiding ziekenverzorgende (tegenwoordig heet dit verzorgende IG). 17 jaar heb ik in een verpleeghuis gewerkt met mensen met dementie en mensen die somatische zorg nodig hebben. Daarna ben ik naar de thuiszorg IJmond gegaan als wijkziekenverzorgende. Vanuit daar heb ik mijn opleiding niveau 4 in het Rode Kruis ziekenhuis gedaan in Beverwijk. De thuiszorg bleef mij toch aantrekken en daarom ben ik weer teruggegaan vanwege de diversiteit in zorg. In 2006 is thuiszorg IJmond gefuseerd met een aantal verzorgingshuizen in de regio. Tezamen is dit ViVa! Zorggroep geworden. In 2010 ben ik praktijkopleider geworden binnen ViVa! Zorggroep. Deze functie is in 2014 veranderd in adviseur werkplekleren en opleiden. In 2013 ben ik begonnen met de opleiding docent zorg en welzijn aan de HvA in Amsterdam. Sindsdien ben ik ook begonnen als docent binnen ViVa!Zorggroep en heb ik samen met het ROC de praktijkroute opgericht.

Wat was de aanleiding dat je docente werd binnen ViVa! Zorggroep?
ViVa! Zorggroep ging de functies harmoniseren. Er moesten bijscholingen gegeven worden aan mensen die nog niet op het juiste niveau zaten. Dat heb ik opgepakt samen met mijn collega, Marijke Quax, en de toenmalige bedrijfsscholing van het Nova College. Als zorgorganisatie was het verplicht om een docent te leveren met een onderwijsbevoegdheid. Van daaruit is de huidige praktijkroute gegroeid.

Hoe ziet de praktijkroute er nu uit?
Eén dag per week krijgen de CIO’s ’s morgens de theorie op het hoofdkantoor van ViVa! Zorggroep. Deze theorielessen worden verzorgd door een docent van het Nova College, instructeur vanuit ViVa! en mijzelf. ’s Middags werken ze aan oefenopdrachten in de praktijk op de locatie waar de CIO werkzaam is. Dit betekent dat ze echt bezig zijn met opdrachten van school, en geen medewerkers zijn op locatie. De verleiding is erg groot om de CIO’s op de praktijkmiddag in te zetten als medewerkers als er veel zieken zijn, maar dat gebeurt niet. Het is hun lesdag. Er zijn op dit moment vier locaties in de praktijk waar de CIO’s werkzaam zijn. Docenten rouleren in de praktijkmiddag tussen deze locaties. Waar geen docent aanwezig is op dat moment, is een coördinerend werkbegeleider het aanspreekpunt.

Op dit moment zijn we bezig om de praktijkroute lineair op te starten. Dat betekent dat je na een jaar uit zou kunnen stromen als helpende (plus). Maar ook in het tweede jaar als helpende plus in kan stromen in de opleiding verzorgende IG. De opleiding verzorgende IG bestaat op dit moment uit 10 modules. Na 4 modules is de lesstof voor het diploma helpende behaald. In de toekomst kan je je eigen leertempo bepalen in de modules. We gaan naar het modulair leren op maat. De praktijkroute blijven we steeds door ontwikkelen.

Hoe ziet jouw rol als docente binnen ViVa! Zorggroep eruit?
Ik geef les binnen alle modules samen met een docent van het Nova Collega en de instructeur van ViVa! Zorggroep, Stenny Bos. De instructeur geeft vanaf module 5 de praktijklessen. ’s Morgens geef ik de theorielessen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe je moet injecteren. ’s Middags gaat de instructeur hiermee aan de slag in de praktijk met de CIO’s. Daarnaast coördineer ik alle voorkomende werkzaamheden binnen de praktijkroute. Ik ben het aanspreekpunt voor het ROC. Samen met een collega van het Nova, Marleen van Anken, ontwikkelen wij het onderwijs. Omdat de lesstof voor praktijkroute binnen ViVa! niet standaard is zijn we nog lesstof aan het aanpassen en aan het ontwikkelen.

Hoe werk je samen met je collega’s binnen ViVa! (de werkbegeleiders en L&O adviseurs)?
Met de instructeur heb ik regelmatig contact over de inhoud van de lessen en hoe we dit opzetten. Met mijn collega adviseurs heb ik één keer in de zes weken een overleg over de voortgang van CIO’s op de werkvloer. En één keer in de zes weken heb ik overleg met de coördinerende werkbegeleiders van de leerlocaties, waar de CIO’s van de praktijkroute geplaatst zijn. Daarnaast zijn er verschillende overleggen met het ROC om de kwaliteit van het diploma te waarborgen en aan de opleidingseisen te voldoen. Ook het netwerken binnen mijn eigen organisatie met collega’s voor gastlessen is belangrijk om het “ViVa! sausje” te behouden.

Hoeveel CIO’s zijn er nu binnen de praktijkroute?
Op dit moment geef ik les op dinsdag, woensdag en donderdag aan in totaal drie groepen. Er zijn 16 derdejaars VIG’ers, waarvan er in februari 15 gaan diplomeren. Er zijn 16 tweedejaars gestart, en op dit moment zijn er nog 15 die hun diploma gaan behalen. We zijn nu per september ook gestart met een gemixte groep van 24 CIO’s, zowel helpenden als verzorgende IG’ers. In februari 2023 gaat er nog een groep starten met het lineaire onderwijs (waarbij je uit kan stromen binnen 1 cohort als helpende of verzorgende IG). Alle CIO’s uit de praktijkroute zijn BBL’ers en in dienst bij ViVa.

Waarom zijn de projecten waar jij aan werkt zo nodig?
Met z’n allen zijn we heel hard opzoek naar nieuwe collega’s. Ze zijn er niet, dus is er binnen ViVa! besloten om zelf op te gaan leiden. We zitten als zorgorganisaties in dezelfde vijver te vissen. Binnen de praktijkroute is het welzijn een heel groot goed. Je merkt dat CIO’s die opgeleid zijn binnen de praktijkroute veel oog hebben voor welzijn. Veel CIO’s die de praktijkroute hebben gevolgd, blijven na hun diplomeren. Ze zijn de werkbegeleiders van de toekomst. Daarmee hopen we dat het welzijn als een olievlek zich verspreid binnen ViVa! Zorggroep!

Wat zijn de voordelen van dat je docent bent binnen een zorgorganisatie?
Korte lijnen, zowel met het ROC betreft theorie, als de praktijk. We hebben goed contact met elkaar. De samenwerking met het ROC verloopt heel prettig. We hebben inspraak binnen de kaders hoe een les ingevuld wordt. Als er een probleem zich voordoet is het snel te tackelen, omdat we het nu snel horen. Het goede contact en het meedenken vanuit het ROC is noodzakelijk om een praktijkroute in deze vorm te kunnen draaien. Bij knelpunten sturen we direct en hebben hier wel meedewerking nodig vanuit het ROC. Daarnaast krijg je een andere vertrouwensband met CIO’s, omdat ik ze elke week zie en weet hoe het binnen de organisatie werkt op locaties.

Hoe zijn jullie met zorgtechnologie bezig binnen de praktijkroute?
Op dit moment zijn we aan het experimenteren met andere vormen van examineren, zoals met Google Glass. Ook zijn we bezig met de Wegwijs app, een project vanuit Leren is Werken, Werken is Leren, waarbij CIO’s in kleine groepjes korte reflectieopdrachten maken via een app. Een ander mooi voorbeeld is dat er binnen ViVa! Zorggroep een appartement is ingericht met allemaal zorgtechnologie. Hierbij moeten je denken aan een voordeur die opengedaan kan worden met een app, Compaan beeldbellen, overal zijn sensoren, Robot Tessa is aanwezig etc. De CIO’s worden zo bewust gemaakt hoe technologie de zorg kan ondersteunen, omdat dit ook de toekomst zal gaan zijn. Hierbij krijg ik ondersteuning van Nils Hoorn, projectleider zorgtechnologie en zijn collega’s.

Op welke persoonlijke prestatie ben je het meest trots?
Dat we vanuit niets de praktijkroute hebben opgebouwd naar wat het nu is. En dat we binnen de ViVa! Zorggroep de ruimte hebben gekregen om het ook zo op te bouwen.

Wat zijn jouw grootste drijfveren?
Het vak in de zorg vind ik zo’n mooi vak, dat ik het graag overdraag aan nieuwe collega’s. Ik kan ervan genieten als we goed gekwalificeerd personeel opleiden die hart hebben voor de zorg. Als ik ze dan later terug op de werkvloer zie word ik daar blij van. Regelmatig kom ik nog oude CIO’s tegen als werkbegleider en daar word ik gelukkig van.