De horizon verbreden: het werven van andere doelgroepen voor de zorg

In januari 2020 is het initiatief vanuit Omring gestart, na een gedegen voorbereiding vooraf, om bij het werven van (zorg) personeel ook te kijken naar een andere doelgroep: statushouders. Tamara de Rie, adviseur vakontwikkeling, vertelt dat het idee bij haar geboren is tijdens het werven van personeel voor Omring. Ze liep er vaak tegenaan dat de kandidaat geschikt was maar dat de taal een grote barrière was (en dus een reden om niet met elkaar verder te gaan). Waarom geven we deze mensen geen kans, zei ze tegen zichzelf. “Er is een tekort aan personeel binnen de zorg, we kunnen wat doen voor mensen die het lastig hebben en het is een betere afspiegeling van de maatschappij”. Petra ter Brugge, Adviseur Werkgeversdiensten bij het Werkgeversservicepunt brancheteam zorg, welzijn, onderwijs en schoonmaak neemt binnenkort het stokje van Tamara over met betrekking tot dit project. Petra werkt bij het Werkgeversservicepunt, dit is een samenwerking tussen Gemeente, UWV en Sociale werkvoorziening. Het Werkgeversservicepunt is het aanspreekpunt voor de werkgevers bij allerlei personele vraagstukken. Petra is vanaf het begin bij de projectgroep betrokken geweest gezien haar  werkgeverscontacten in de sector, kennis van subsidiemogelijkheden. Daarnaast bevindt ze zich in een goede positie om contacten te leggen om aanbod te genereren voor dit project.

“Het initiatief is van start gegaan in samenwerking met Woonzorggroep Samen, WerkSaam, Omring en Horizon College. Het opleidingstraject richt zich op anderstaligen en leidt op tot verzorgende IG. Het accent ligt tijdens de opleiding met name op taalonderwijs en de Nederlandse cultuur. Een onmisbaar element is de jobcoach. Hij/zij begeleidt de leerlingen met alles waar ze tegenaan lopen op de werkvloer en privé”, vertelt Petra. 

“De eerste groep is met hobbels en bobbels heel goed gegaan. Afgelopen februari was de diplomering, we werden in 13 talen welkom geheten door de ceremoniemeester. Van alle nationaliteiten was een welkomstzinnetje in hun eigen taal gesproken, een kippenvelmoment. Een groep van 15 leerlingen is geslaagd. De groep bestond in het begin uit 23 leerlingen”. 

“De belangrijkste lessen die we uit de eerste groep geleerd hebben is het niveau van taal en of er tijd genoeg is om je op dit traject te storten. Het vraagt echt wat van de deelnemers. Hierdoor stemmen we nu vooraf de verwachtingen beter af. Voor de tweede groep hebben we hoger ingezet op het instroomniveau taal  en de privé omstandigheden worden onderzocht, meer in de zin of het volgen van een opleiding reëel haalbaar is gezien de thuissituatie: is er opvang voor kinderen? Is er tijd om huiswerk te maken?. Deze groep heeft een klein netwerk, de families zitten soms verspreid over de hele wereld en ze hebben niet altijd de kans gehad voor het opbouwen van een sociaal netwerk op een andere manier. Daarnaast wordt er tijdens de opleiding aandacht gegeven aan de cultuur rondom het werken in Nederland. Afspraak is afspraak, je leidinggevende aanspreken als je iets wilt vragen of doorgeven, doen wat je zegt etc, aan dit soort dingen wordt meer aandacht besteedt. Niet in alle culturen werkt dat zoals bij ons. Ook tijdens het tweede traject heeft de jobcoach een hele waardevolle rol gespeeld: een vertrouwenspersoon die niet oordeelt maar begeleidt. Hij/zij stuurt en spreekt aan maar ook in schrijnende situaties is ze onbevooroordeeld”.

“Een ander belangrijke indicator voor het slagen van dit traject is dat er draagkracht is binnen de organisatie”, vertelt Tamara. “Er is een training voor de werkbegeleiders, daarnaast wordt er vooraf veel gesproken over wat je kan verwachten en hoe je je medewerkers mee kan krijgen. Er wordt een toolkit ontwikkelt voor de directe collega’s (de werkbegeleiders en de medewerkers): hierin vinden ze informatie over culturen, tips over hoe je in gesprek kan gaan met elkaar etc”.

“De derde groep start in april 2024 daarbij is gekozen voor niveau 2 Helpende Plus om een grotere doelgroep te bereiken. In verband met doorgroeien willen we de mogelijkheid bieden om binnen dit traject al over te stappen op niveau 3 als dat voor de student haalbaar is. Een opleiding op niveau 2 vergroot de kans van slagen en de instroom van kandidaten, omdat meer mensen beschikken over de capaciteiten om in te stromen op een niveau 2 opleiding. De uitdaging van de taal in combinatie met het leren van een nieuw vak is al een kluif. Daar waar dat heel goed gaat kan de student altijd doorgroeien na het behalen van het diploma of zelfs, als de student zich heel snel ontwikkelt, al tijdens de opleiding overstappen naar niveau 3. Dit vernieuwde leertraject wordt ontwikkeld en uitgerold onder de vlag van LWWL.  Dit traject is iets anders omdat we dit keer voor een volledig BBL traject kiezen, de nieuwe medewerkers krijgen vanaf dag 1 een leerarbeidsovereenkomst. De eerste drie maanden van deze twee jaar gaan de leerlingen drie dagen naar school, en een dag werken (een soort BOL vorm met stage). In deze drie maanden is het onderwijs gericht op  ADL (Algemene Dagelijks Levensbehoefte- wassen client/verzorgen cliënten zorgende taken) en intensief taalonderwijs. Hierdoor kan de medewerker na die drie maanden direct verder leren en werken in de praktijk. Door een intensiever voortraject verwachten we dat de studenten voldoende toegerust zijn voor een goede start in de praktijko. De ambitie is om te starten met twee lesgroepen van 23 studenten per groep. Op dit moment hebben we genoeg plekken voor een groep, maar we willen twee klassen vullen, verspreid in onze regio”.

Petra besluit met; “Het bijzondere aan dit project is dat het een samenwerking is van het onderwijs om samen met elkaar aan de tekentafel te onderzoeken hoe we dit nu het beste vorm kunnen geven. Drie partijen (VONK. Horizon College en het Regio College) werken met elkaar samen om een goed opleidingstraject neer te zetten voor de sector om op die manier meer en kwalitatief goed personeel op te leiden voor de zorgsector”. In de projectgroep zijn verder nog zorgorganisaties vertegenwoordigd en de Gemeente/UWV.

Meer informatie? Neem dan contact op met Petra ter Brugge, Adviseur Werkgeversdiensten via: Petra.terBrugge@uwv.nl