Tag Archief van: vraag 2: praktijkvoorbeelden en inspiratie

Behoefte aan deskundigheidsbevordering praktijkleren

Jaarplan 2023, resultaten 2022 en besluit SAPPO

Eerste groep rond masterclass traject leidinggeven aan leren af

De workshops

Terugblik werkconferentie

Leidinggeven in een lerende organisatie

Hoe ga ik om met medewerkers die mogelijk afhaken door negatieve dynamiek?

Hoe krijg ik medewerkers mee om het onbekende een kans te geven?

Hoe stimuleer ik het onderzoekend vermogen?

Het Fieldlab als ultieme leeromgeving

“Niets is ‘goed’ of ‘fout’. Belangrijk is, waar wil je samen naartoe?”

Het onderwijs meer praktijkgericht maken en het leer-werkklimaat binnen de organisaties versterken. Het doel? Meer zorgpersoneel aantrekken en behouden, voor nu én voor de toekomst. Revalidatiecentrum Magentazorg heeft