‘Nalatenschap voor de toekomst’

Nicole Ziesemer
Programmamanager

“Aandacht en zorg voor de ander op de werkvloer draagt bij aan een vitale voedingsbodem”, zegt Nicole Ziesemer.

Als programmamanager binnen LWWL bepaalt ze samen met collega-programmamanager Sabya van Elswijk de koers. Zoals de ontwikkeling van de vier vermogens. Haar strategische ervaring in de zorgsector komt van pas. “Leercoaches geven feedback op de werkvloer, positief voor slagkracht en haalbaarheid. De initiatieven zijn in co-creatie met het onderwijs en de zorgsector.

Een mooi initiatief is Toolkit Groen. Pennemes en het Mennistenerf zetten in op een gezonde woonomgeving voor bewoners. De toolkit geeft collega’s inzicht in de effecten van een natuurlijke omgeving op hun eigen werk- en leerplezier. Studenten ontwikkelen op een leuke manier inzicht in het belang van een gezonde woon- en werkomgeving.

Een ander initiatief is ‘Een ontdekkingstocht met alle praktijkopleiders van De Zorgcirkel’, waarbij we -in samenwerking met anderen uit de keten Leren & Ontwikkelen-, de rol en inzet van de praktijkopleiders opnieuw bekijken, zodat het past binnen de nieuwe visie op leren & ontwikkelen en werkplekleren. Super leuk en inspirerend al die diversiteit vanuit verschillende zorgdisciplines, invalshoeken en expertises! ​Het is mijn missie om deze belangen voor de toekomst ​te borgen”, aldus een enthousiaste Ziesemer.​