‘Variatie en adaptatie geeft mij energie’

Nicole Ziesemer
Programmamanager

“De ambitie van LWWL is voldoende mensen goed toerusten voor de zorg, daar zijn wij elke dag in vele vormen mee bezig.”

Als programmamanager binnen LWWL organiseer ik samen met collega-programmamanager Sabya van Elswijk de koers. Zoals de ontwikkeling van de vier vermogens. Mijn strategische ervaring in de zorgsector komt goed van pas. LWWL is in co-creatie met het onderwijs en de zorgsector ontwikkeld. De bevlogenheid in het netwerk is ontzettend leuk en goed. De wil is er om te werken aan onze ambitie! We werken in twee sectoren en met 21 organisaties aan innoverend praktijkleren. Om stappen voorwaarts te kunnen zetten is variatie en adaptatie aan de context van de organisatie nodig, terwijl tegelijkertijd de ontwikkellijnen voor de gehele regio zichtbaar blijven. Het geeft mij energie om dit gestructureerd te organiseren.

De diversiteit vanuit verschillende zorgdisciplines, invalshoeken en expertises is ook heel inspirerend en maakt dat we met elkaar tot mooie ontwikkelingen komen.