Hoe creëer ik continue leermogelijkheden voor individuele medewerkers?

Hoe creëer ik kansen voor continu leren en groei voor mijn medewerkers? (Hoe) geef ik aandacht aan gepland en gestructureerd leren en ontwikkelen, door bijvoorbeeld trainingen, bijblijven of specialiseren van medewerkers? Én (hoe) geef ik daarnaast ook aandacht aan leren in en op het dagelijkse werk?

Uitnodiging Masterclass traject ‘Leidinggeven aan leren’

Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) nodigt leidinggevenden in de VVT in Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord uit om deel te nemen aan het Masterclass traject ‘Leidinggeven aan Leren: een leertraject voor leidinggevenden’
20 september 2022/door Francis

Leidinggeven in een lerende organisatie

Lees hier hoe Angelique het lerend vermogen bij haar medewerkers in het dagelijks aanwakkert door ze te stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken en ervaren, hoe zij zelf het goede voorbeeld geeft als het gaat om leren én hoe zij medewerkers ondersteunt in het eigen maken van de organisatievisie.
17 juli 2022/door lwwl

Hoe vind ik mijn weg tussen belang individuele medewerker en team?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.

Lees in deze ‘Beelden van Goed Werk’ hoe twee verschillende teammanagers bij een zorgorganisatie om zijn gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe vind ik mijn weg tussen het belang en de wensen van de individuele medewerker of student en de (krappe) bezetting binnen het team?
7 juli 2022/door thisafternoon

Het Fieldlab als ultieme leeromgeving

Lees hier hoe Priscilla en Peter, managers GRZ bij Magentazorg, een Fieldlab zien en gebruiken als ultieme leeromgeving om: aandacht te geven aan leren in het dagelijkse werk, bij te dragen aan een experimenterende cultuur, teamleren aan te moedigen, werknemers te ondersteunen voor het eigen maken en implementeren van een gedeelde visie, de koppeling te maken met de organisatie en maatschappelijke opgave (nu en in de toekomst genoeg collega’s in de zorg) en het leren strategisch inzetten om team en organisatieresultaten te behalen.
27 mei 2022/door thisafternoon

6 tips om nieuw leiderschap in te zetten voor een lerende organisatie

Lees hier meer over hoe Gertrude haar leiderschap inzet om haar teamdoelstellingen te behalen, medewerkers stimuleert om op onderzoek uit te gaan, ze ondersteunt om de koppeling te maken met hun eigen visie en die van de locatie en ze steeds opnieuw uitdaagt om zich te blijven ontwikkelen.
28 april 2022/door lwwl

Routekaart Leren op de Werkvloer

Met deze routekaart heeft een leidinggevende een strategische tool in handen om medewerkers te helpen ontwikkelen in hun rol om het praktijkleren te versterken, leersituaties in het werk te herkennen en hun zogenoemd ‘bewust bekwaam’ te maken. Hierbij is het belangrijk dat men als leidinggevende zelf de ruimte geeft voor de on-the-job ontwikkelmogelijkheden van deze medewerkers, bijvoorbeeld d.m.v. het laten uitvoeren van guerrilla onderzoek.

Wegwijs in de zorg – Ervaringsleren stimuleren

Je kunt deze werkwijze goed inzetten als je het ervaringsleren en leren onderling wilt stimuleren. Door middel van challenges in het werk, leer je op een nieuwe manier te kijken naar situaties en hierop te reflecteren samen met collega’s. Kijk ook hoe je Wegwijs kunt gebruiken om je eigen ervaringsleren en het leren met andere (team)managers vorm te geven. Laat dit ook zien aan je eigen medewerkers en deel je ervaringen.

Toolkit WASA

Met de toolkit WASA (Waarderend Samenwerken) kun je als leidinggevende werken aan een waarderend onderzoekende houding van jezelf en je medewerkers. Deze houding maakt dat medewerkers open komen te staan voor anderen en hun (andere) benadering van zaken. Het maakt dat medewerkers hun eigen aannames en perspectieven ook onder de loep durven te nemen; het startpunt van ontwikkeling en leren. Het startpunt ben jij hier zelf. Laat je team(s) zien hoe jij deze manier van werken inzet.