Hoe vind ik mijn weg tussen belang individuele medewerker en team?

Soms kom je als leidinggevende situaties tegen waarin je niet gelijk weet wat je moet doen en waar geen standaard regels of voorschriften voor zijn. Dit zijn momenten waarin het aankomt op jouw eigen persoonlijke en professionele identiteit en je een keuze moet maken wat jouw ‘beeld van goed werk’ in deze situatie is.

Lees in deze ‘Beelden van Goed Werk’ hoe twee verschillende teammanagers bij een zorgorganisatie om zijn gegaan met het volgende vraagstuk: Hoe vind ik mijn weg tussen het belang en de wensen van de individuele medewerker of student en de (krappe) bezetting binnen het team?

Vanuit gelijkwaardigheid en volle aandacht in gesprek gaan

Kenmerkende ervaring: “Onlangs was er een medewerkers die tijdens een kennismakingsgesprek vertelde dat ze overbelast was. Ze was gescheiden en had jonge kinderen thuis. We voerden het gesprek in eerste instantie volgens de FIT-methode, met vragen als “Waar krijg je energie van? Waar ben je goed in?” Al snel kwam er toen uit dat ze al erg lang geen tijd voor zichzelf had gehad en eigenlijk altijd vrij was als de kinderen bij haar waren. Ik merkte aan d’r houding ook hoe druk ze was: er kwam van alles naar boven. Toen heb ik ervoor gekozen om de methode los te laten en met haar gekeken naar: “Hoe kan je voor jezelf zorgen? Wat heb je nodig om door te gaan?” Ik gaf aan dat het ook oké was als ze dingen niet wilde vertellen en ik heb verteld over mijn eigen ervaring met een burn-out. Ik was heel blij dat ze zich uitgenodigd voelde om dit aan me te vertellen, ook al kende ze me nog niet zo lang. Ik dacht met haar mee en was voorwaardenscheppend om haar zo snel mogelijk wat tijd voor zichzelf te geven. We zorgden ervoor dat ze bijna direct een week vrij kon nemen terwijl de kinderen bij haar ex waren. De week vrij bracht haar de reflectie en het inzicht dat ze tegen een burn-out aan zat. Ze heeft zich toen ziekgemeld en is met de bedrijfsarts in contact gekomen. Aan de ene kant ben ik blij dat we het hierdoor tijdig gesignaleerd hebben, omdat ik weet dat je niet te lang met dit soort klachten moet blijven rondlopen. Tegelijkertijd had ik natuurlijk gehoopt dat ze na die week vakantie weer fris aan het werk zou kunnen beginnen en missen we nu wel iemand in het team.”

Beeld van goed werk: Goed werk is vertrouwen wekken om vanuit daar goed voor je medewerkers te kunnen zorgen. Vanuit gelijkwaardigheid, door jezelf kwetsbaar op te stellen en je eigen ervaringen te delen en door genoeg ruimte te bieden om grenzen aan te geven voor als het te privé wordt. Door het oorspronkelijke doel (in dit geval kennismaken) los te durven laten, iemand je volle aandacht te geven en door te vragen kom je erachter wat iemand echt nodig heeft. Op deze manier kan je een oplossing op maat aanbieden en de voorwaarden scheppen die de medewerker op dat moment nodig heeft. Ook als dit voor jezelf en het team niet (direct) het resultaat heeft waar je op had gehoopt.

Op basis van eerlijkheid en duidelijkheid er samen uitkomen

Kenmerkende ervaring: “Afgelopen zomer kwam een medewerker naar ons toe met de klacht dat ze het niet eens was met de roostering. Ze wilde geen avonddiensten in de weekenden, omdat ze dan geen opvang kon regelen voor d’r kinderen. Ik ben met haar in gesprek gegaan en heb haar gewezen op de afspraken die er zijn over hoe we roosteren en wat nodig is voor de afdeling. Je mag één voorkeur dag opgeven en voor de andere dagen word je gewoon ingeroosterd. We hebben toen mondeling afgesproken dat ze zelf naar oplossingen zou zoeken in haar netwerk om de kinderen op te vangen. Dit ging in september goed en daarna kwam ze weer op de lijn dat ze het niet eens was met de roostering. We zijn opnieuw in gesprek gegaan waarin we hetzelfde standpunt in roostering hebben benoemd. Wederom dezelfde afspraken gemaakt waarin wij opnieuw duidelijk maakten dat de manier van roosteren niet zou wijzigen en dat zij zelf naar oplossingen moest gaan zoeken. Het ging weer even goed tot ze in december weer in de lucht kwam. In dit gesprek heb ik vooral ingezoomd op wat bij haar de mogelijkheden om te veranderen zijn. Het bleek voor haar lastig om te vragen en in haar cultuur is het de norm dat je als moederzelf je kinderen opvoedt en hierin geen mensen van buitenaf inzet. Ik heb haar duidelijk gemaakt dat het rooster niet gaat veranderen en dat ik haar wel wil helpen om het zelf anders aan te pakken. Tijdens een vakantie van vier weken gaf ze aan er helemaal klaar mee te zijn en geen (avond)diensten meer te willen draaien. Direct na haar vakantie heb ik samen met P&O een gesprek met haar gevoerd. De vraag was toen; is dit wel de werkgever waar je wilt werken als je er zoveel stress door ervaart? Ik gaf aan dat we haar heel erg waarderen als medewerker, maar dat we de gemaakte afspraken niet gaan veranderen. De conclusie was dat ze het een prettige organisatie vindt en toch zelf zou gaan kijken naar oplossingen. Hierbij krijgt ze ondersteuning van mij en de planning waar nodig.”

Beeld van goed werk: Goed werk is op basis van eerlijkheid en respect er samen uit proberen te komen. De kracht zit hem in het samen doen; samen kom je het verst. Je zet daarom bewust een stapje naar de ander toe door diegene te horen en te zien. Hierbij is warmte in gesprekken belangrijk om ook echt die aansluiting te maken. Dit alles dient wel te gebeuren op basis van eerlijkheid en duidelijkheid. Het is van belang om heel duidelijk te zijn over wat je als manager / organisatie kunt regelen en wat een medewerker zelf te doen heeft. Het scheiden van verantwoordelijkheden en scheppen van juiste verwachtingen geven hierin de noodzakelijke kaders.