Hoe moedig ik samenwerken en teamleren aan?

Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers binnen en buiten het team met elkaar samenwerken? Hoe waardeer en beloon ik deze samenwerking op een goede manier? Hoe stimuleer ik verschil in ziens- en denkwijzen binnen het team?

Het Fieldlab als ultieme leeromgeving

Lees hier hoe Priscilla en Peter, managers GRZ bij Magentazorg, een Fieldlab zien en gebruiken als ultieme leeromgeving om: aandacht te geven aan leren in het dagelijkse werk, bij te dragen aan een experimenterende cultuur, teamleren aan te moedigen, werknemers te ondersteunen voor het eigen maken en implementeren van een gedeelde visie, de koppeling te maken met de organisatie en maatschappelijke opgave (nu en in de toekomst genoeg collega’s in de zorg) en het leren strategisch inzetten om team en organisatieresultaten te behalen.
27 mei 2022/door thisafternoon

Keten van Leren

Door de keten van leren als (gespreks)model te gebruiken wordt zichtbaar wie er allemaal een rol heeft in leren en ontwikkelen en dat deze rollen team, locatie en zelfs organisatie overstijgend zijn. Door met elkaar in gesprek te gaan over de opgave en wat ieders taak, rol en visie hierin is en wat je van elkaar nodig hebt om jouw bijdrage hierin te leveren breng je verschillende perspectieven samen en kan je de samenwerking met elkaar versterken.

Werken aan een gunstig leerwerkklimaat – toolkit

Met de Leer-werkklimaat (LWK) toolkit sta je met elkaar stil bij de vier vermogens (absorptie, opleidend, verbindend en lerend vermogen) voor een gunstig leer-werkklimaat. Deze vermogens zijn de knoppen waaraan je kunt draaien voor een gunstig leer-werkklimaat. Om als team of organisatie aan deze vermogens te kunnen werken is er een toolkit ontwikkeld met verschillende producten, waarmee je 1. Inzicht krijgt in hoe een organisatie, locatie, afdeling of team er voor staat wat betreft de vier vermogens, d.m.v. een scan of enquête; 2. Een leidraad in handen hebt waarmee je met je team, afdeling of collega’s in gesprek kunt gaan over de vier vermogens en concrete acties hierover kunt afspreken; 3. Inzicht krijgt in welke rollen wat concreet kunnen bijdragen per vermogen (waaronder je eigen rol als leidinggevende).

Toolkit WASA

Met de toolkit WASA kun je als leidinggevende werken aan een waarderend onderzoekende houding van jezelf en je medewerkers. Deze houding maakt dat medewerkers open komen te staan voor anderen en hun (andere) benadering van zaken. Het maakt dat medewerkers hun eigen aannames en perspectieven ook onder de loep durven te nemen; het startpunt van ontwikkeling en leren. Het startpunt ben jij hier zelf. Laat je team(s) zien hoe jij deze manier van werken inzet.