LWK Toolkit

De LWK toolkit kan besteld worden via info@lerenwerkenwerkenleren.nl. Tevens ontvangen alle deelnemers die de LWK trainingen vanuit LWWL volgen de LWK toolkits.

Introductie
Op basis van alle input, gesprekken en leerervaringen vanuit alle initiatieven hebben we in gezamenlijkheid de afgelopen jaren kunnen werken aan de basis van de LWK toolkit. Daarnaast hebben we aan de hand van een ‘Proof of Concept’ de producten steeds getest en doorontwikkeld in vijf van de LWWL organisaties.

 

Met uiteindelijk de opbrengst van de volgende producten:

1. Poster vier vermogens

Op deze poster staan de vermogens afgebeeld en staat kort en bondig beschreven wat elk vermogen inhoudt. Deze poster kan men op de afdeling ophangen voor de zichtbaarheid en het duiden van de vier vermogens in de organisatie. De posters zijn in twee formaten beschikbaar (A3 en A4).

2. Overzicht bijdragen aan LWK van de gehele organisatie

Deze tool geeft inzicht in welke rollen wat kunnen bijdragen aan een bepaald vermogen op korte of lang(ere) termijn. Dit hybride product kan (gedeeltelijk) op maat gemaakt worden voor een organisatie. De organisatie kan zelf de termen van de rollen aanpassen, ook kan het logo worden toegevoegd en kan de organisatie een gedeelte van de inhoud aanpassen.

3. Meting LWK leidraad

In deze leidraad staan per vermogen 9 vragen welke men als inspiratie kan gebruiken tijdens de een LWK meting. In een gesprek, volgens een kwalitatief methode kan men de vermogens meten. Een gespreksleider faciliteert de vermogensgesprekken en inventariseert hoe men de vermogens scoort.

4. Meting LWK scoreblok en scoreblad

Deze twee tools zijn ontwikkeld om de resultaten van de LWK meting te kunnen noteren. Tijdens een meting wordt een ieder gevraagd de vermogens te scoren (van 1 tot 10). Met deze tools kan de gespreksleider de huidige scores, gewenste scores en de benodigde acties noteren. Men kan hierin kiezen om de scores per vermogen te noteren (scoreblok) of de scores op de vermogens bij elkaar te noteren (scoreblad). Het scoreblad kan een team/ afdeling ophangen voor de zichtbaarheid. Het scoreblad op A3 is hier digitaal te downloaden.

Voor het leren uitvoeren van de LWK metingen hebben wij een training ontwikkeld ‘LWK in Beeld’ Wil je je aanmelden voor of meer informatie ontvangen? Mail dan naar info@lerenwerkenwerkenleren.nl.

5. Praktische LWK zakkaarten begeleider & student

Met deze zakkaarten bieden we begeleiders van (nieuwe) collega’s en studenten zelf zicht op hoe de vermogens op de werkplek ontwikkeld zijn èn hoe ze hier tegelijkertijd zelf aan bij kunnen dragen. Deze kaarten kan men gemakkelijk meenemen en tijdens een dienst gebruiken. Er staan allerlei zaken op die in het (dagelijks) werk opgepakt en uitgevoerd kunnen worden.

6. LWK dobbelstenen

Met dit setje van vier dobbelstenen kun je dobbelen en per vermogen kijken wat je (laagdrempelig) kunt doen om een vermogen te ontwikkelen. Elke dobbelsteen heeft 6 verschillende vragen / opdrachten die men diezelfde dag nog kan toepassen / uitvoeren.