Beelden van Goed Werk: leren van puzzelverhalen in plaats van succesverhalen

Het is heel verleidelijk om succesverhalen te delen, terwijl je zelf en anderen juist ook zoveel kunnen leren van de puzzels waar je tegenaan loopt. Ook bij Leren is Werken, Werken is Leren hebben we nog steeds te vaak de neiging om vooral successen te delen in plaats van de puzzels. Het voeren van gesprekken volgens het gedachtegoed van ‘Beelden van Goed Werk’ is een hele mooie manier om juist deze puzzels naar voren te brengen en inzicht te krijgen in verschillende handelingsmogelijkheden om met deze puzzels om te gaan.

We zijn deze manier van gesprekken voeren aan het uittesten binnen LWWL en hebben tot nu toe gesproken met de leercoaches en programmamanagers van LWWL (als eerste oefening), vervolgens met een groep studenten en onze meest recente ervaring was met teammanagers binnen een VVT-organisatie.

Eerste ervaringen van betrokkenen
Het voeren van deze gesprekken en de verhalen die hieruit naar voren komen lijken op verschillende vlakken waardevol te zijn voor verschillende doelgroepen:

• Voor het programma. Om meer inzicht te krijgen in de (complexe) vraagstukken waar de doelgroepen van LWWL in de praktijk tegenaan lopen. Om hier zelf ons voordeel mee te doen en de werkwijze en pijlers van het programma op af te stemmen en bij te stellen;
• Voor het netwerk. Door andere studenten of teammanagers of andere beroepsgroepen die met hun samenwerken de kans te geven om hiervan te kunnen leren. Daarom delen we zoveel mogelijk verhalen (na toestemming) op onze website en LinkedIn (zie verderop in het bericht);
• Voor collega’s met hetzelfde beroep of dezelfde rol. We hebben na de gesprekken met de teammanagers (binnen dezelfde VVT-organisatie) de beelden in gesprek gebracht met de hele groep. We hebben hier eerst met hen samen gekeken welke gedeelde vraagstukken naar voren komen uit de verschillende beelden en vervolgens de verschillende handelingsmogelijkheden en achterliggende waarden en normen met elkaar gedeeld. Dit leidde er enerzijds toe dat ze elkaar beter leerden kennen; wat maakt dat jij in bepaalde situaties zo handelt en anderzijds dat ze nieuwe handelingsmogelijkheden aangereikt hebben gekregen voor vraagstukken waar zij zelf ook tegenaan lopen of wellicht nog gaan lopen;
• Voor de personen zelf waar deze gesprekken mee gevoerd zijn. We kregen verschillende dingen terug, van mensen die zich door de gesprekken en de beelden letterlijk op papier terug te lezen en zien gesterkt voelden in hun rol, tot bewustwording van waarom je dingen doet zoals je ze doet om dit voortaan bewust in te kunnen zetten en voor sommigen was het een aanzetje om verder (bewust) aan de slag te gaan met een werksituatie die nog gaande was op basis van het inzicht wat haar beeld van goed werk is in deze (of een vergelijkbare) situatie;
• Voor degene die de gesprekken (bege)leiden. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat ze geïnspireerd werden door een bepaalde aanpak van iemand en daardoor ook zelf bewuster werden van hun eigen beelden van goed werk; wat maakt nou dat je door het ene verhaal geïnspireerd wordt en door de andere niet?

Dat lijkt ook veel te maken te hebben met jouw eigen professionele identiteit en beelden van goed werk en of iemands manier van handelen en achterliggende waarden en normen hierbij passen of niet.

Inkijkje in de beelden
Bekijk en lees hier de Beelden van Goed Werk verhalen van de teammanagers: Praktijkvoorbeelden en inspiratie – Leren werken (lerenwerkenwerkenleren.nl) . Deze verhalen schrijven niet voor wat je moet doen, maar zijn herkenbaar, geven ruimte om eruit te halen wat bij jou past en nodigen je uit om na te denken over de vraag: wat is mijn beeld van goed werk in deze (kritische) situatie?

Meer weten?
Meer weten over het gedachtegoed van Beelden van Goed Werk of hoe je hier zelf mee aan de slag kan? Kijk op Beelden van goed werk – Good Work Company