Update aanvraag subsidie RIF: Ontzorg de Zorg

RIF: wat is dat?
Zoals velen van jullie wellicht wel weten waren we de afgelopen tijd druk bezig met de aanvraag van een RIF Ontzorg de Zorg (OZO) subsidie. Dit betreft een subsidie aanvraag vanuit het OCW van (max) 2 miljoen euro en richt zich op het stimuleren van de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven om het beroepsonderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. De doelstellingen en eisen (voor toekenning) van deze subsidie sluiten precies aan bij de doelstellingen van de nieuwe fase van LWWL, waarin de samenwerking met het onderwijs een steeds grotere rol krijgt. Voor meer info over de RIF OZO: Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Wat gaan we met deze RIF doen?
Met het RIF OZO project willen we gaan inzetten op het verbeteren van de BOL, BBL en DDL zorgopleidingen, om deze volledig praktijkgericht, gemodulariseerd en toekomstgericht in te richten. Met als doel om meer, bekwame zorgprofessionals, klaargestoomd voor de toekomst, op te leiden.
Ook gaan we leer/opleidingstrajecten en tools (door)ontwikkelen voor professionals in het onderwijs en de VVT. Met enerzijds het doel om alle docenten en begeleiders toe te rusten op deze nieuwe manier van opleiden en begeleiden en anderzijds ook de groep bestaande zorgprofessionals de kennis en kunde mee te geven die nodig zijn om voldoende en kwalitatief goede zorg aan de cliënten te kunnen (blijven) verlenen.

Huidige stand van zaken
Voor de zomervakantie is het projectplan voor de aanvraag ingediend en begin september is deze gepresenteerd aan de commissie van het OCW. We zijn zeer positief dat de aanvraag (na een eerder mislukte poging) nu wel gaat lukken. Er zijn echter meer gegadigden, dus het is nog even duimen tot de uitslag op 20 oktober. In de tussentijd zitten we echter niet stil, want de nieuwe projectleider voor dit project Anja de Schutter is samen met het LWWL team al volop bezig om alle voorbereidingen te treffen zodat we (bij toekenning) een vliegende start kunnen maken. Gelukkig zal Anja deze rol ook blijven vervullen na een eventuele afwijzing en gaan we (dus) hoe dan ook door met het werken aan bovenstaande ambitie.