Save the date

do 11 feb ’21
do 20 mei ’21
do 23 sep ’21
do 25 nov ’21

10 december 2020

Terug blikken en vooruit kijken

Donderdag 10 december gaan we elkaar online weer treffen voor de laatste DDT bijeenkomst van het jaar. Een jaar waarin veel gebeurde en we zijn uitgedaagd om met elkaar, op nieuwe en andere manieren, met en van elkaar te leren binnen het LWWL- programma. Het stelde ons voor uitdagingen, maar leverde ook nieuwe inzichten en successen op.

December is een goed moment om even stil te staan: wat nemen we mee uit het oude jaar en wat kunnen we elkaar meegeven in het nieuwe jaar? Terugblikken én vooruit kijken dus.

Eerste oogst

In het eerste deel maken we een pas op de plaats en kijken we achterom. Naar de zaadjes die geplant zijn, die wortel hebben geschoten en de kiempjes die je hebt zien ontstaan. We vragen je om van tevoren vast na te denken over een anekdote, een ervaring, een inzicht rondom een initiatief waar je bij betrokken bent. Waar werd je blij van, was je trots op, bracht een verandering teweeg in je initiatief of op degenen die erbij betrokken waren. Het kan gaan om jezelf of om een student, een begeleider, een cliënt en/of de omgeving. We vragen je om met ons te delen hoe dit van betekenis is geweest, als leerervaring en/of als successtapje, en waarom dit voor jou een stap in de goede richting betekent.

 

Pak je podium

Wij geloven dat het niet alleen draait om de organisaties waar mooie dingen gebeuren, maar vooral om de mensen die daarbinnen mooie, betekenisvolle dingen doen en delen. Delen gaat makkelijker als je meer zicht krijgt op wat je elkaar te bieden hebben.

Wat heb jij over jezelf ontdekt dit afgelopen jaar? Welke specifieke  kennis, ervaring(en), waarden, kwaliteit en/ of eigenschap neem jij mee, die van waarde zijn gebleken voor je initiatief? We nodigen je uit om een kort moment jouw kenmerk te delen en jezelf zichtbaar te maken, op een manier die bij jou past.

Pak je podium en deel met ons wat je in de aanbieding hebt!

 

Wij kijken er naar uit om zo samen het jaar af te sluiten en vooruit te kijken op 10 december van 13 tot 15 uur!

Hartelijke groet van alle collega’s van LWWL