BAC Speciaal: Aantoonbaar bekwaam in de zorg

Op 12 december vond er een inspiratiebijeenkomst plaats met ruim vijftig L&O professionals uit diverse zorgorganisaties, het onderwijs (ROC Horizon CollegeVonk en Regio College) en SBB in Heerhugowaard plaats. De opzet was om de kennis en ervaring rondom aantoonbaar bekwaam, en in het verlengde flexibel opleiden te delen. Ook wilden we met elkaar onderzoeken of we regionaal kunnen samenwerken om hierin goede stappen te zetten naar de toekomst.

Inspirerend was het in alle geuren en kleuren: deelnemers deelden hun goede voorbeelden en worstelingen. Goed om te zien hoeveel initiatieven organisaties al nemen, om stappen te zetten naar een heel andere manier van omgaan met opleiden. Er waren workshops gericht op het werken met personas, goede voorbeelden uit de regio en de basis van aantoonbaar bekwaam. Daarnaast was een workshopronde gericht op flexibele leerroutes georganiseerd voor alle deelnemers.

Opbrengst van de bijeenkomst was in eerste plaats de interactieve uitwisseling met elkaar. We waren vol aan het brainstormen over vervolgstappen vanuit co-creatie voor de toekomst van aantoonbaar bekwaam in de zorg. Deelnemers waren zeer gemotiveerd om verder te gaan met elkaar in deze complexe, maar zeer nodige, ontwikkeling.

Opbrengst was ook het samenstellen van een innovatiegroep van vertegenwoordigers uit onderwijs en zorg, die met elkaar een schets zullen maken voor een regionale visie en scope op wat we samen kunnen doen de komende 2 jaar.

Al met al kan men concluderen dat dankzij de rijke inbreng van de deelnemers een waardevolle, krachtige inspiratiebijeenkomst is geweest.

Wil jij meedenken of meer weten? Neem contact op met Jayde Loock via jayde.loock@omring.nl