Samen Leren in de Wijk

Ben jij nog niet bekend met Samen Leren in de Wijk? Loop dan even mee…We beginnen bij het begin. Samen leren in de Wijk is een opleidingstraject die is opgezet door de Kruisvereniging West Brabant in samenwerking met Zorg- en welzijnsorganisaties Kraamcentrum DAT, DAT Thuiszorg, Surplus en TWB Thuiszorg met Aandacht. In combinatie met Opleidingsinstituut STOC heeft deze coöperatie een opleidingstraject opgezet, die is gericht op de behoefte van de zorgvrager en waarin het individuele leerproces vorm krijgt naar aanleiding van de ervaring in de praktijk. De Collega in Opleiding heeft hierbij de regie in handen.

Nieuwe leercultuur beroepsopleiding verpleging en verzorging

Door in de praktijk te horen en zien wat er gebeurt, ontwikkelen studenten de juiste houding voor zorg van mens tot mens. Samen met en bij de mensen om wie het gaat. Dat maakt de theorie bovendien duidelijker.

Studenten ontdekken in de praktijk wat hen boeit en motiveert. Ze krijgen vervolgens de ruimte om onder begeleiding hun studie zelf in te richten en initiatief te nemen. Niet het systeem, maar de behoefte in de praktijk bepaalt wat studenten leren.

Afgestudeerden zijn hierdoor aantoonbaar zelfstandiger en ondernemender. Ze komen beter op voor het belang van cliënten en voor zichzelf.

Ben jij benieuwd naar wat Samen leren in de Wijk voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Samen Leren in de Wijk.

Leer meer