Innovatiegroepen 2024 LWWL

Deel je kennis, je expertise en deskundigheid, kom halen en delen. Dat is innovatie!

LWWL is gestart met verschillende innovatiegroepen voor 2024. Samen met Zorgorganisaties en Onderwijs gaan we de slag met innovatiegroepen met een aantal actuele- en vernieuwende thema’s.

SAMEN met jullie kunnen we de handen ineenslaan om deze thema’s uit te diepen en actief aan de slag te gaan om beweging te brengen en impact te maken in de praktijk.

Naast kennisdeling en uitwisseling gaan we in kaart brengen waar de behoefte in de regio ligt. We faciliteren om een platform te creëren van waaruit jullie in de verschillende lijnen uitzetten, verbindingen leggen, – en daar hebben we vooral jullie expertise en ervaring voor nodig!

Wij faciliteren en verbinden, zodat jullie als praktijk ervaringsdeskundigen en zorg- en onderwijsprofessionals de uitwerking in de praktijk kunnen uitzetten.

Laat je horen – waar wil je aan deelnemen? Waar heb je als organisatie, afdeling, team of medewerker iets te brengen en of te halen, of beide!?

Hieronder vindt je een overzicht van de eerstvolgende geplande innovatiegroepen:

 • Uitval– twee sessies, te weten:
  -Bijeenkomst 1 gaat over het delen van de lokale initiatieven over uitval. – op 6 juni 2024 van 13:00 – 15:00 uur, Locatie Hortus Botanicus Alkmaar.
  -Bijeenkomst 2 is een denktank extra initiatieven op 20 juni 2024 van 13:00 – 15:00 uur, locatie de Hoep te Castricum.
 • Leren en ontwikkelen voor zorg thuis – 28 mei 2024 van 14:00 tot 16:00 uur ONLINE en 18 juni van 14:00 – 16:00 uur ONLINE.
  De bijeenkomsten vinden online plaats om ieders agenda tegemoet te komen in tijd.

Daarnaast zijn er de volgende innovatiegroepen die lopen en waarbij input en deling noodzakelijk is voor regionaal belang:

 • Leerlandschap
 • Praktijkleerroutes
 • Zorgtechnologie en mediawijsheid

Deel je kennis, je expertise en deskundigheid, kom halen en delen. Dit is innovatie voor de en met de regio.

LWWL zorgt voor een overzicht van de opbrengsten van deze sessies zodat het regionaal deelbaar is. Tevens zorgen we voor inbreng van ervaringen in andere regio’s en mogelijk sectoren.

Mail naar info@lerenwerkenwerkenleren.nl om je op te geven.