Fieldlab Robotica

www.fieldlabrobotica.nl

Het Fieldlab Robotica Noord-Holland is een duurzame publiek-private samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers/instellingen in de sector techniek, groen en zorg. Met deze partners is een aanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds mbo van het ministerie van OCW. Tijdens het hele ontwikkeltraject van de komende 4 jaar (2019 – 2022) zullen deelnemende bedrijven betrokken worden voor het leveren van input en zullen als gevolg daarvan profiteren van de kennistoename bij nieuw opgeleide beginnend beroepsbeoefenaars.