Samen op weg naar zorginnovatie: Leerlandschap in actie!

Ook al zijn we er nog niet, we delen graag de ontwikkeling binnen onze organisaties: de oprichting van de innovatiegroep Leerlandschap.
Deze groep heeft als doel een erkend ontwikkelpad te ontwikkelen voor mensen met functieniveau 1 in de zorg.

In nauwe samenwerking tussen zorgpraktijk en onderwijs zijn we onderzoekend aan het werk om deze ambitieuze visie te realiseren. Momenteel hebben we de wensen vanuit de zorgpraktijk in kaart gebracht en zijn we op zoek naar manieren waarop het onderwijs hierop kan aansluiten.

We erkennen dat dit geen eenvoudige weg is, maar we zijn vastbesloten om deze uitdaging aan te gaan. In samenwerking met onderwijsinstellingen ROC Vonk, Horizon College en Regio College (Talland college), en zorgorganisaties Tellus, Woonzorggroep Samen, Warm Thuis, Horizon Zorgcentrum en Magentazorg, hopen we de puzzelstukjes aan elkaar te kunnen verbinden.
Samen streven we ernaar om de noodzakelijke basis te leggen, zodat we binnenkort daadwerkelijk van start kunnen gaan.

We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking en naar de positieve impact die deze innovatieve inspanningen zullen hebben op onze zorgpraktijk en het onderwijs.

Naast deze twee werken we met nog meer innovatiegroepen.

Leerlandschap