Vernieuwing masterclass praktijkleren

Nieuw! Voor managers en leidinggevende in de zorg:

Training ‘Pak je leiding over het leer-werkklimaat’

Beste leidinggevenden en managers in de zorg en het onderwijs. Afgelopen jaar hebben we 5 groepen Masterclasses – Leidinggeven aan Leren mogen begeleiden en 1 groep is momenteel nog bezig. We hebben over en weer veel van elkaar geleerd.

Wij als LWWL hebben jullie feedback verzameld over deze Masterclasses en meegenomen in een evaluatie van onze leertrajecten.

Dit heeft geresulteerd in het herontwerpen van deze training.

Het ontwerp zetten we ook uit in regio Gouda en hier in Noord-Holland(Noord) borduren we voort op deze nieuwe opzet.

De nieuwe training richt zich specifiek op jouw rol en verantwoordelijkheid naar je teams als het gaat om het LeerWerkklimaat (lwk). Jij leert in jouw rol hoe jij als leidinggevende/ manager de juiste mensen in kan zetten om het leerwerkklimaat te meten en hoe jij zicht krijgt op wat nodig is binnen jouw span of control en je teams om dit leerwerkklimaat te verbeteren. Daarnaast hoe ga jij ervoor zorgen dat dit geborgd wordt?

Kan jij antwoord geven op de onderstaande vragen?

  • Leert jouw team op een prettige manier (van elkaar) tijdens het werken in de praktijk?
  • Heeft jouw team een nieuwsgierige houding ten opzichte van het eigen handelen en dat van anderen?
  • Voelt iedereen zich op zijn/haar gemak om tegen elkaar uit te spreken?
  • Is iedereen in staat om met nieuwe ideeën te komen, vragen te stellen en fouten te melden?
  • Neemt jouw team verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling en vakbekwaamheid in de zorgverlening?
  • Weet jij als leidinggevende/ manager wat er speelt binnen je teams of wil je juist dichterbij de mensen komen door actief in te zetten op het LeerWerkklimaat verbeteren?

Kun je er nog niet een volmondige ja op antwoorden en zie je kansen om met je team aan de slag te gaan om het belang van een ‘gunstig leer-werkklimaat’ te bespreken? We helpen je er graag bij!

Meld je aan voor onderstaande data en ga aan de slag met ‘de vier vermogens’ en jouw rol als leidinggevende in de borging van een veilige en leerzame leer-werkplek.

Donderdag 16 mei 9:30 – 12:30 uur – fysiek

Donderdag 6 juni 9:30 – 12:30 uur – fysiek

Donderdag 20 juni 9:30 – 11:30 – online

Meld je nog snel aan via lwwl@zorgcirkel.nl

Gun jezelf regie en eigenaarschap over het LeerWerkklimaat in jouw team!