Uitnodiging training ‘Leer-werkklimaat in beeld’

Het leer-werkklimaat meten door het scoren van de vier vermogens

Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) nodigt professionals in de zorg in Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord uit om deel te nemen aan de training ‘Leer-werkklimaat in beeld’. Deze training is bedoeld om de beweging naar een gunstig leer-werkklimaat te versterken d.m.v. een leer-werkklimaatmeting aan de hand van het model van de vier vermogens.

Voel jij je betrokken bij het leren en ontwikkelen in jouw organisatie en wil je je ontwikkelen in het kunnen meten en verbeteren van het leer-werkklimaat binnen een team, locatie of organisatie?

En herken jij je in (één van) onderstaande vragen?

 • Waarom doe je een meting van het leer-werkklimaat?
 • Wat levert een meting van het leer-werkklimaat voor verschillende betrokkenen op?
 • Hoe zorg ik ervoor dat het leer-werkklimaat binnen mijn organisatie een gespreksonderwerp wordt en blijft?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik met verschillenden doelgroepen in mijn organisatie een open en onderzoekend gesprek over het leer-werkklimaat kan voeren?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik tijdens een leer-werkklimaatmeting de juiste informatie ophaal om het leer-werkklimaat op een uniforme manier in beeld te brengen?
 • Hoe geef ik medewerkers met verschillende rollen inzicht in hun bijdrage aan een gunstig leer-werkklimaat?
 • Hoe reik ik tools vanuit de Leer-werkklimaat Toolkit (LWK Toolkit) aan, zodat de organisatie successen en leerkansen verder kan benutten en door ontwikkelen?

Schrijf je dan in voor deze training via lwwl@zorgcirkel.nl 

Wat kun je verwachten?

Het trainingstraject bestaat uit:

 • 3 Dagdelen (tijdsinvestering: 3,5 uur per dagdeel) basis (meten binnen je eigen organisatie)
 • 4e dagdeel (optioneel) voor deelname aan de LWWL brede meetpool (meten buiten je eigen organisatie)
 • Praktijkopdrachten (tijdsinvestering: c.a. 2 uur per week)
 • Buddy systeem
 • Mogelijkheid tot extra begeleiding/coaching on-the-job.

Het gehele traject zal je met dezelfde groep vanuit verschillende organisaties volgen. Op deze manier kun je met elkaar (mee)groeien en leren en is er tegelijkertijd sprake van kennisdeling over verschillende organisaties heen.

Wat kan jij na dit trainingstraject:

 • Het begrip leer-werkklimaat onder woorden brengen en toelichten aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden;
 • De vier vermogens benoemen, uitleggen en toelichten aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden;
 • De methodiek en waarde van een leer-werkklimaatmeting uitleggen en toepassen;
 • Verschillende doelgroepen onderscheiden en hierop aansluiten;
 • Noodzakelijke gespreksvaardigheden inzetten voor een effectieve leer-werkklimaatmeting;
 • Op een onderzoekende, onbevooroordeelde manier leer-werkklimaatmetingen uitvoeren;
 • Deelnemers in beweging brengen tijdens een leer-werkklimaatmeting middels het formuleren van acties;
 • De randvoorwaarden voor een leer-werkklimaatmeting in kaart brengen;
 • De tools uit de LWK Toolkit aanreiken en koppelen aan de geformuleerde acties bij een Leer-werkklimaatmeting.

Aan het eind van het traject ontvang je een bewijs van deelname.

Wanneer en waar?

We starten binnenkort met een nieuwe groep:

Groep 5:

 1. Dinsdag 06-02 09:30 – 13:00 uur
 2. Dinsdag 27-02 09:30 – 13:00 uur
 3. Dinsdag 19-03 09:30 – 13:00 uur
 4. Dinsdag 14-05 09:30 – 13:00 uur

De locatie wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden

Er is plaats voor 12 personen per groep. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar HR support via lwwl@zorgcirkel.nl. Vermeld hierbij: voor welk traject je je wilt aanmelden, je naam, functie, organisatie en (eventuele) voorkeur groep. Ook voor vragen kan je hier terecht. Na aanmelding ontvang je meer informatie.

Deelname is gratis.