Overeenstemming over cao-afspraak lestijd=werktijd

ActiZ en Zorgthuisnl hebben met de vakbonden overeenstemming bereikt over de cao-afspraak ‘lestijd is werktijd.’ Het was de laatste afspraak die de cao-partijen nog moesten overeenkomen, na het akkoord voor de verlening van de cao VVT eerder dit jaar. De afspraak houdt in dat lesuren van BBL-leerlingen, ook bij deeltijdcontracten, volledig worden uitbetaald. Op 1 februari 2024 gaat de afspraak in.

De financiële impact van de regeling past binnen het mandaat dat de ALV begin dit jaar heeft afgegeven.

Afspraak
De cao-afspraak ‘lestijd is werktijd’ houdt in dat BBL-leerlingen (artikelen 4.2.6. en 4.27 CAO) hun lestijd volledig doorbetaald krijgen als werktijd . Ook bij deeltijdcontracten. Van de vastgestelde arbeidsduur per studiejaar, wordt 220 uur aangemerkt als lestijd, uitgaande van 40 lesweken.

Als een leerling bijvoorbeeld een contract van 28 uur heeft, hoeft deze dus gemiddeld in lesweken maar 22,5 uur te werken in de organisatie. De andere 5,5 wordt doorbetaald en besteed aan school. Een schooldag kan langer of korter duren. In schoolvakanties werkt een leerling in principe wel 28 uur in de organisatie.

Vervolgstappen
Zorgorganisaties moeten beoordelen of leerlingen met deze doorbetaalde lestijd nog voldoende beroepspraktijkuren maken (oftewel werktijd). Als een leerling meer uren lestijd doorbetaald krijgt, werkt diegene minder uur op de werkvloer, dat kan betekenen dat het aantal uren in het contract moet worden verhoogd. Hoeveel uur een leerling tenminste moet werken, is afhankelijk van de opleiding en de exameneisen die de opleiding stelt. Het is uiteraard ook mogelijk om een hogere arbeidsduur af te spreken.