Enthousiaste ontvangst Jaarplan LWWL 2024!

Aan de hand van vragen zoals ‘wat heeft het afgelopen jaar jullie opgeleverd?’ en ‘waar willen jullie actief aan meedoen?’; bespraken bestuurders en directeuren van de aan LWWL deelnemende organisaties op 2 november jl. de voortgang van LWWL en de plannen voor 2024.

Grote tevredenheid 2023
Alle deelnemers uitten hun tevredenheid over de items waar zij het afgelopen jaar mee aan de slag zijn geweest. (zie link naar voortgangsrapportage)

Veel genoemd werden:

  • Het werken aan het versterken van de vermogens van het LeerWerkKlimaat
  • Deelname aan diverse deskundigheidstrajecten en masterclass Leren voor Leidinggevenden
  • De kennisdeling en ontwikkeling van ‘aantoonbaar bekwaam’ en flexibele leerroutes
  • De ontwikkeling van praktijkleren, zoals o.a. met anderstaligen en het leerlandschap
  • De themabijeenkomsten zorgtechnologie

Focus en borging LWWL 2024
Dit zijn dan ook onderwerpen die zeker in 2024 terugkomen en doorontwikkeld worden. In schema uitgewerkt ziet het jaarplan 2024 er als volgt uit:

De deelnemers voegden toe dat in 2024 ook aandacht moet zijn voor het ontwikkelen van medewerkers in relatie tot de veranderende samenwerking met het informele netwerk en mantelzorg.

Practoraat geeft boost
Een andere vraag betrof hoe kennis vanuit andere sectoren ingebracht kan worden. Dit zal een ‘boost’ krijgen door de ontwikkeling in 2024 van het practoraat Zorg, Welzijn & Sport/bewegen 2030. Het practoraat richt zich op de gehele gezondheidssector.  Het gaat aan de slag met de vraag ‘hoe kunnen we praktijkleren versterken, zodat de goed opgeleide zorgprofessionals de transitie naar 2030 kunnen maken’. Het gaat onder meer over boundary crossing; grensgebieden waarin we met elkaar moeten zoeken wat ons helpt richting de toekomst. Binnenkort volgt meer informatie over het practoraat.