LWK Toolkit hoe staat het er voor? Even een update….

Geschreven vanuit mijn ervaring als leerexpert – out there in gesprek met de praktijk – op een missie voor- en met de andere teamleden van het LWWL. Met passie en trots wil ik deze weg van de toolkit delen, Jayde Loock, leerexpert. 

Terugblikkend op de afgelopen zes maanden na de LWWL werkconferentie op 23 januari 2023, wil ik je meenemen in de gelopen stappen m.b.t. de LWK toolkit. 

Het leerwerkklimaat Toolkit (LWK Toolkit) is een mooi product wat mede tot stand is gekomen door veel samenwerking, afstemming, proof of concept en uitwisseling in een aantal VVT organisaties. Doel was om het leerwerkklimaat in een zorginstelling – organisatie te meten en te verbeteren – met als einddoel meer mensen in de zorg te helpen behouden. 

De Toolkit heeft na de proof of concept een daadwerkelijke vorm gekregen in de zin van tastbare producten, mooi vormgegeven en functioneel in de praktijk. De toolkit is op de werkconferentie op 23 januari 2023 gepresenteerd in de vorm van een workshop. De taak van de leerexperts hierna was het langsgaan bij de zorgorganisatie -instellingen en het samen bekijken waar er steun vanuit LWWL geboden kon worden bij het introduceren- en gebruik maken van de LWK toolkit in de praktijk. 

Samen met mijn collega Leerexpert Dennis Ansems, zijn we op bezoek gegaan bij een groot aantal zorgorganisaties. Bij elke organisatie weer samen in kaart brengen welke stappen er ingezet zijn in het kader van het meten- en of verbeteren van het leerwerkklimaat. Bijzonder aan deze taak is de verscheidenheid aan verhalen vanuit de praktijk – parels van stappen zijn gezet, of zijn in wording; vaak zijn er nog best wat stappen te nemen en is er niet één kant en klare oplossing, tool, of stap te maken. De diversiteit aan zorgorganisaties en de manier waarop zij hard bezig zijn met stappen om het leerwerkklimaat te verbeteren, is zeker noemenswaardig. 

Hieruit voortvloeien is ook een LWK in beeld training door LWWL ontwikkeld, waarin we mensen trainen om zelf de gesprekken over het leerwerkklimaat in de praktijk te voeren. Twee groepen hebben we afgelopen maanden getraind. In het najaar volgen meer trainingen. 

De stand van zaken is dat elke organisatie op een eigen manier verder is in het proces – dat elke organisatie iets anders vraagt dan een ander – dat elke organisatie wel zoekende is – sommige meer dan anderen in het hoe en wat en dat dat mag en kan. Gemeenschappelijk hebben alle organisaties dat ze de beweging (willen) maken om het leerwerkklimaat onder de loep te nemen, goed te reflecteren en goed naar de mensen in teams in te kijken.
Wat nog een slag te slaan is bij velen, is het borgen van de genomen stappen. Daar is momenteel de zoektocht naar – manieren van borgen en verder dan de mensen te kijken – dus ook de processen en systemen mee te nemen. 

Na de zomer is het tijd om hiermee verder te gaan met z’n allen. In de maak is een opsomming vanuit LWWL van de mogelijkheden van processen en systemen en hoe dit te doen. Binnen onze Masterclasses en training geven we ook aandacht aan hoe de genomen stappen te borgen. Graag komen we weer langs om uit te wisselen, om te ondersteunen en om vorm te helpen geven zodat jullie – de kanjers in de praktijk alles verankerd hebben. 

Samenvattend kan ik zeggen dat het in kaart brengen, meten, acties met teams opstellen en er aan werken, een proces is – dat niet iets wat 1, 2, 3 gedaan is. Maar, elk stapje is er één. Ik, als leerexpert en mijn collega’s vanuit LWWL kijken terug naar de afgelopen zes maanden met bewondering voor de stappen die in de verschillende organisaties genomen zijn en we stropen onze mouwen op voor de volgende samenwerkingsacties na de zomer. 

Bedankt – praktijk voor jullie inzet en openheid om te reflecteren, we hopen op veel meer rimpelbeweging (verspreiding) later in het jaar. 

Rest mij iedereen een mooie zomer toe te wensen!

Mocht je meer informatie willen weten over het Leerwerkklimaat toolkit en of andere producten of trajecten van het LWWL neem dan een kijken op onze website: https://lerenwerkenwerkenleren.nl/ 

Of bel of mail mij:

Jayde.loock@omring.nl of tel: 06-57276049 ,

Groet,

Jayde