Oproep Actielijn hbo!

Medio april j.l. heeft de trekker van de Actielijn hbo, Ciska Pouw, haar uitgebreide analyse opgeleverd en een plan van aanpak geformuleerd. Haar advies luidt, om vanuit het programma LWWL regionaal in te zetten op twee belangrijke kweekvijvers voor het stimuleren van meer hbo-verpleegkundigen binnen de VVT:

  1. Mbo-verpleegkundigen met ambitie en capaciteit om door te stromen naar hbo-verpleegkundigen.
  2. Voltijd hbo-V studenten die vanaf studiejaar 2 niet of nauwelijks stagelopen in onze VVT organisaties.

Wat gaan we doen?
Wij streven naar onderstaande:

Kweekvijver 1: per februari 2024 te starten met een regionale deeltijd hbo-V flex klas.

Kweekvijver 2: een uitbreiding van het aantal beschikbare stageplaatsen in jaar 2, 3 en 4 en succesvolle matches met hbo-V studenten. 

Ciska heeft voor beide kweekvijvers reeds activiteiten en producten uitgewerkt.

Met wie gaan we dit doen?
We werken allereerst samen met hogeschool Inholland. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat zij voor onze VVT organisaties de meest genoemde samenwerkingspartner t.b.v. hbo-onderwijs is. Bovendien verzorgd Inholland al enige jaren de deeltijd hbo-V flex opleiding. Met deze opleiding wordt individueel maatwerk mogelijk gemaakt voor onze zittende mbo-verpleegkundigen. 

Naast de samenwerking met hogeschool Inholland, richten we per kweekvijver een klein kernteam in om tot realisatie van beide kweekvijvers te komen. Daarin kunnen we jouw hulp goed gebruiken!

Recent hebben de Taskforceleden vanuit de VVT voorlopig akkoord gegeven om beide kweekvijvers verder te organiseren en realiseren. Om voldoende draagvlak en eigenaarschap te garanderen hebben we daarbij afgesproken dat voor beide kweekvijvers minimaal een drietal VVT-organisaties als ‘kartrekker’ verbonden zijn. In totaal zijn wij dus op zoek naar minimaal zes VVT organisaties die willen bijdragen aan de eerste producten en doelstellingen binnen de Actielijn hbo.

Deze kernteams worden ieder aangevuld met één vertegenwoordiger vanuit de opleiding, Ciska en een leerexpert. Bovendien werken we samen met een klankbordgroep vanuit de andere VVT organisaties, Inholland en andere betrokkenen. Deze klankbordgroep, bestaande uit (L&O) experts, opleiders, hbo-V deskundigen ect., ondersteunt de kernteams met inbreng van kennis en expertise vanuit de praktijk. Zo kunnen wij gezamenlijk tot de best passende producten en trajecten komen.

Wij zoeken jou!
Zoals hierboven vermeld staat, zijn we op zoek naar zes VVT organisaties die onderdeel uit willen maken van één van de kernteams. Wij zijn daarin op zoek naar één enthousiaste medewerker die voor 3 á 4 uur per week beschikbaar is vanaf september 2023*. Door deel uit te maken van het kernteam kun je actief meedenken en bijdragen aan het realiseren van producten en trajecten om de uitdagingen op het gebied van hbo-V verpleegkundigen een hoofd te bieden. Daarmee bepaal jij dus mede de inhoud en de koers van de kweekvijver waarin je actief bent.
Kortom, we werken middels het principe ‘betalen is mede bepalen’. Uiteraard worden de resultaten vanuit de kweekvijvers gedeeld met alle VVT organisaties. 

Wil jij hier je steentje aan bijdragen?

Neem dan contact op met Ciska Pouw via info@ciskapouw.nl of 06-14373792.
We gaan graag met je in gesprek!

* voor de inzet vanuit de VVT-trekkers in de maanden september t/m december ’23 is geen LWWL-compensatie beschikbaar. Vanuit de Actiegroep zal worden ingezet op het verwerven van additionele middelen middels (regionale) subsidies e.d. om idealiter de inzet in Q1 en Q2 van 2024 (deels) te compenseren.