Impactonderzoek en de vier vermogens

De vier vermogens- de ruggengraat van LWWL
“De vier vermogens voor een gunstig leerwerkklimaat zijn  de ruggengraat van het Leren is Werken, Werken is leren programma (LWWL), met alles wat we doen (initiatieven en projecten) beogen we hieraan bij te dragen, aldus Eef Pothast (o.a.) onderzoeker bij LWWL“ We hebben eerder al uitgebreid onderzoek gedaan naar de vier vermogens en de bijdrage van de initiatieven en projecten hieraan (eind 2020 verscheen het onderzoeksrapport), aan de hand van interviews met betrokkenen. In deze interviews werd de deelnemers gevraagd om de vermogens te scoren door een cijfer te geven tussen de 1 en 10. Dit gaf  een beeld, maar nu willen we meer weten over de daadwerkelijke impact van alle initiatieven (in gedrag en vaardigheden die je ontwikkelt of anders doet waaruit blijkt dat een bepaald vermogen is ontwikkeld): wat doet iemand in de praktijk daadwerkelijk anders en is dit te linken aan een van onze initiatieven of projecten?”

Hoe klinkt impact?
“In onze zoektocht naar het in kaart brengen van de impact van het programma, zijn we in contact gekomen met Kessels en Smit, the learning company (een adviesbureau op het gebied van leer- en veranderprocessen). Zij hebben een boek geschreven omtrent dit onderwerp: “Impactonderzoek’ Zij begeleiden organisaties op welke wijze ze de impact van trajecten en projecten kunnen onderzoeken. Nadat we een workshop bij ze gevolgd hebben, waren we direct enthousiast. Ze bieden interessante mogelijkheden voor LWWL om impact te meten, op diverse niveaus”. 

Enthousiasmerend en effectief
“Op de werkconferentie van januari jongstleden hebben we Kessels & Smit uitgenodigd om hier een presentatie en een gezamenlijke workshop over te geven. De vraag die in de workshop gesteld werd was: bij welk onderdeel van LWWL was jij betrokken en welk betekenisvol moment heb jij hierin ervaren? In de bijlage vind je de opbrengst van deze workshop. Tijdens de presentatie en de workshop waren de reacties erg enthousiast. Dit is een onderwerp waar men erg benieuwd naar is en leeft onder onze doelgroep. De wijze waarop Kessels & Smit dit aanpakt, werkt enthousiasmerend en effectief”. 

Kedeng!
Volgens Kessels & Smits is dit in te delen in een aantal ‘geluiden’:  Aha (nieuw inzicht), Ping! (idee of plan), Kedeng! (iets anders gaan doen of een nieuwe actie), Bam! (je collega’s merken er ook iets van in jouw gedrag of houding / je hebt  collega’s hier ook bij betrokken). Hierdoor krijg je inzicht op welke wijze je impact gemaakt hebt. Dit brengt ordening (uiteindelijk wil je het liefst naar een Kedeng of een Bam; wat is hier nog voor nodig?). Daarnaast waardeert deze manier alle gradaties van impact: een nieuw inzicht is ook impact. Afhankelijk van je doel is dit voldoende, of wil je kijken hoe je van een nieuw inzicht naar een nieuwe actie kunt komen. 

Hoe doe je dit?
Een manier om dit te onderzoeken is: Stap 1 maken van impactmap (schematische weergave van doelgroep, interventie, wat moeten ze daarin leren? , wat moeten ze anders gaan doen in de praktijk? en aan welke doelen moet dit bijdragen?) zie afbeelding 1 voor een voorbeeld.  Stap 2 start interventietraject Stap 3 neem een vragenlijst af aan het einde van het traject (vraag hierin concreet naar gedrag- zijn ze daadwerkelijk dingen anders gaan doen? Na een half jaar volgt er een terugkom moment met weer dezelfde vragenlijst (zijn er bepaalde Pings of Aha moment naar een Kedeng of bam moment verschoven?), daarop volgend een evaluatiegesprek om wat dieper in te gaan op de antwoorden van de vragenlijst: Wat heb je nog nodig om je gedrag aan te passen?  Op deze manier kan je collega’s op weg  helpen om meer impact uit de initiatieven en projecten te halen. Zie afbeelding 2 – voorbeeld stappenplan

“Voor het gehele programma van LWWL is het meten van impact op deze manier ietsje lastiger. De diversiteit van de initiatieven en projecten ligt dusdanig uiteen dat het al lastig is om hier een impactmap van te maken. De impactmap is volgens ons een onmisbare, eerste stap. We kwamen tot de conclusie dat deze alleen al veel te uitgebreid werd voor dit programma. Aangezien we het meten van impact heel  belangrijk vinden gaan we aan de slag om een aangepaste vorm van het meten van impact te ontwikkelen zodat we dit toch in kaart kunnen brengen en hiervan kunnen leren en  toepassen op verschillende projecten (niet  alleen leertrajecten)”, vertelt Eef tot slot. Van dit proces houden we jullie op de hoogte!