Eindrapportage RSOP

LWWL wil graag voldoende mensen goed toerusten voor het werken in de zorg. De inhoud van het programma LWWL richt zich op innoverend praktijkleren en het versterken van de vermogens van het LeerWerkKlimaat. De kwantitatieve kant is ook superbelangrijk. Want hoeveel en welke nieuwe zorgmedewerkers moeten we in onze regio eigenlijk opleiden om aan de vraag te voldoen? In de afgelopen anderhalf jaar hebben we waardevolle inzichten opgehaald over de opleidingsvraag in onze regio en bij elkaar gebracht als aanzet tot een Regionaal Strategische Opleidings Planning (RSOP).

Klik op de button hieronder om verder te lezen over de aanzet tot Regionaal Strategische Opleidings Planning.