Eerste bezoek ambassadeurs Praktijkleren

‘We vonden het vooral heel leuk dat jullie er waren.’

Onze ambassadeurs praktijkleren Anja de Schutter en Anne van de Graaf zijn onlangs op bezoek geweest bij Fieldlabs. Dit doen we om zicht te krijgen op hoe praktijkleren in de regio NHN en Zaanstreek-Waterland vormgegeven is. Dit met (o.a.) als doelen om praktijkleren te versterken en te verduurzamen. Hun ervaringen lees je hier. 

Bij Horizon College in Alkmaar bezochten we drie gemengde groepen studenten Verzorgende IG BBL. Deze studenten zijn werkzaam op acht verschillende zorginstellingen. Met twee van de studenten liepen we een ochtend mee. Zij leren & werken op de locatie Klein Suydermeer van WarmThuis. 

Door zo rond te lopen op de plekken waar het gebeurt, krijgen we veel mee: wat is de sfeer, hoe zijn de mensen met elkaar, hoe wordt tegen leren aan gekeken, hoe is de begeleiding, welke vragen leven er. We zijn heel zichtbaar, stellen veel vragen en brengen direct iets te weeg.  

In een nagesprek hebben we veel krachtige elementen kunnen duiden en teruggeven, maar ook adviezen gegeven om praktijkleren te versterken. Dat praktijkopleiders ook onderwijs verzorgen bijvoorbeeld, samen met docenten van Horizon College en ROC Vonk. En dat de praktijkopdrachten -die voor verdieping in het werk zorgen- in co-creatie ontwikkeld zijn. Hierdoor sluiten ze aan bij de visie en werkwijze van de deelnemende zorgorganisaties (Alkcare, De Pieter Raat Stichting, Horizon Zorg, JonkersZorg, St. WarmThuis, St. Reigershoeve, Tellus, en Woonzorggroep Samen). 

Een ander krachtig element is dat BBL-studenten bij WarmThuis het eerste half jaar boventallig zijn. Hier wordt niet aan getornd. Dit betekent dat er tijd en ruimte is om in het beroep te groeien. ‘Deze aandacht voor de student, juist in het begin is enorm belangrijk’, vertelde een werkbegeleider. 

In het nagesprek hebben we ook aandachtspunten besproken. Een ervan heeft te maken met  keuzes die studenten maken voor bepaalde modules en workshops. Studenten kiezen niet zomaar workshops uit die aansluiten bij waar ze in de praktijk mee bezig zijn. Dat hoeft natuurlijk ook niet altijd, maar als je het schoolse leren kunt verbinden aan praktijkervaringen, dan hoor je de kwartjes als het ware vallen.  

Een ander aandachtspunt is dat er in het onderwijs en bij studenten nog een gerichtheid is op toetsdoelen. Een praktijkopleider zegt hierover: ‘De motivatie om iets te leren moet niet de toets zijn, maar het werk goed kunnen uitvoeren.’ Bij praktijkleren is een van de ontwerpprincipes inderdaad dat leren een continue proces is. Toetsen worden ingezet als leermoment en niet als afrekenmoment. Hierdoor stimuleer je lerend werkgedrag en dat is waar we naartoe willen. 

We hebben het als een cadeau ervaren om een kijkje in de keuken te nemen bij de Fieldlabs. Het is leerzaam voor alle betrokkenen omdat we gezamenlijk reflecteren op wat werkt en wat nog niet werkt. De komende tijd komen jullie ons vaker tegen; er zijn inmiddels vier duo’s van ambassadeurs op tournee.