ROUTEKAART DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING voor begeleiders van praktijkleren

Steeds meer zorgorganisaties zijn bezig met praktijkleren. Dit betekent o.a. dat de ervaring van de student als uitgangspunt wordt genomen en daaraan kennis en vaardigheden worden gekoppeld. De kloof tussen het onderwijs en de werkplek wordt op deze manier kleiner. Praktijkleren zien we terug in verschillende vormen zoals fieldlabs, leerunits, proeftuinen etc. Dit is een mooie ontwikkeling, maar dit vraagt ook veel van de begeleiding om hierbij aan te sluiten. Opleiden vanuit het concept praktijkleren kan pas mogelijk gemaakt worden wanneer alle werkbegeleiders, praktijkopleiders en docenten hiervoor de juiste deskundigheid bezitten.

Actiegroep 1B is verbonden aan de taskforce van Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL) en bestaat uit mensen van verschillende zorgorganisaties, docenten en onderwijskundigen. Zij hebben een leertraject opgezet voor begeleiders die zich bezighouden met praktijkleren om hun deskundigheid te bevorderen. Dit leertraject duurt 10 weken en bestaat uit een kick-off, een brainstormsessie, verschillende workshops, en een terugkommoment.

‘On-the-job’ is de ruggengraat van het leertraject; daar gebeurt het! De praktijk is leidend. Denk daarbij aan: uitgaan van leervragen van de begeleiders, inbrengen van praktijkcases, uitwisselen van ervaringen met elkaar, maken van tools door de begeleiders zelf die in de praktijk gebruikt kunnen worden etc.

Voor meer informatie zie de infographic, de inschrijflink vind je ook in de infographic: