Het onderwijs meer praktijkgericht maken en het leer-werkklimaat binnen de organisaties versterken. Dat is de opdracht waar VVT-organisaties  – en het onderwijs – samen voor staan. Het doel? Meer zorgpersoneel aantrekken en behouden, voor nu én voor de toekomst. Cruciaal hiervoor is dat zowel onderwijs- en zorgorganisaties blijven ontwikkelen. De lerende organisatie als een onderwerp dat van iedereen is binnen de organisatie. Het is vooral aan leidinggevenden om dit te stimuleren en om hun team handvatten te bieden. Maar hoe pak je dit aan?

Webpagina voor leidinggevenden

Met deze vraag houdt de actiegroep ‘Organisatieleren: een strategie voor leidinggevenden’ zich bezig. De actiegroep heeft praktische tools, handvatten en inspirerende voorbeelden over organisatieleren ontwikkelt en verzamelt. Daarnaast ondersteunen ze leidinggevenden in het toerusten van hun rol d.m.v. masterclasses, coaching en Webinars. Speciaal voor leidinggevenden is er nu ook een webpagina ontwikkeld op de website van LWWL waarop je al deze zaken kunt terugvinden: www.lerenwerkenwerkenleren.nl/voor-leidinggevenden . Neem dus snel een kijkje!

Masterclasses

De eerste Masterclass in de reeks met het thema ‘Creëer je eigen visieverhaal’ heeft in mei plaatsgevonden, waarvan de eerste reacties zeer positief waren. Er lijkt een grote behoefte te zijn aan een plek waar je met leidinggevenden van andere organisaties ervaringen kunt uitwisselen en geholpen wordt om het leren in je team te bevorderen. Bij de volgende Masterclasses zullen de vier vermogens voor een gunstig leer-werkklimaat centraal staan. Deze Masterclasses worden op dit moment ontwikkeld en georganiseerd. Binnenkort kun je je weer inschrijven hiervoor: houd bovenstaande webpagina en LinkedIn dus in de gaten!