LWWL is volop aan de slag om de ingezette ontwikkeling te verduurzamen. Dat houdt in het inbrengen van succesvolle pilots in de praktijken van zorg en onderwijs en deze daarna verdiepen en uitbreiden in de verschillende organisaties. LWWL ondersteunt de praktijken om dit te doen met leerexperts/leercoaches. We verwachten dat in augustus/september een aantal nieuwe leerexpert/coaches start en stellen hen zo spoedig mogelijk aan jullie voor.

Een andere verandering in de bemensing LWWL is dat de afspraak is gemaakt om het LWWL werkgeverschap over meerdere deelnemende organisaties te verdelen. Daardoor veranderen soms de emailadressen en telefoonnummers van de huidige leercoaches. De rol en taken blijven in principe hetzelfde, deze veranderen alleen bij de koppeling van een leerexpert/leercoach aan een ander project of product. Mocht je een vraag hebben over e-mail adressen en/of telefoonnummers, neem dan contact op met Amber Smit, a.smit5@zorgcirkel.com. Voor alle overige vragen kun je Nicole Ziesemer, n.ziesemer@zorgcirkel.com mailen.

Recent gewijzigde email adressen zijn:

Eef Pothast: epothast@regiocollege.nl en mobiel 06-11835730

Enide Volger: enide@volgem.nl en mobiel 06- 24738694

Milou Kamphuis: mobiel 06- 51042461