Tijdens de werkconferentie gingen we aan de slag met de innovatieve ontwikkelingen en opbrengsten van het programma Leren is Werken, Werken is Leren. Het programma is in 2019 gestart en heeft met 30 initiatieven in 18 zorgorganisaties en in samenwerking met 3 ROC’s, gewerkt aan de thema’s:

  • Leer-werkklimaat
  • Innovatieve Zorgtechnologie
  • Professional en begeleiden van leren
  • Praktijkleren

Voor het goed toerusten van voldoende mensen voor de zorg, is een lange adem nodig. Er zijn nu tekorten en die lopen de komende jaren sterk op door de krappe arbeidsmarkt en de toename van het aantal cliënten in de ouderenzorg die tegelijkertijd vaak een complexere zorgvraag hebben. In een businesscase hebben we bij elkaar gebracht wat we de komende 4 jaar op inhoud samen kunnen ontwikkelen, hoe we daarvoor de financiën regelen en op welke wijze sturing gaat plaatsvinden. Alle bestuurders van de 18 VVT organisaties en 3 ROC’s hebben met de businesscase ingestemd en ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.

De basis van hetgeen LWWL doet, ligt in het verbeteren van het Leer-werkklimaat, zodat organisaties vanuit een solide basis mensen goed kunnen toerusten. Daarnaast worden in 2022 vanuit 3 actiesporen verschillende producten ontwikkeld en faciliteren we organisaties om daardoor de ambitie (voldoende mensen goed toerusten) te realiseren.

De drie actiesporen zijn:

  1. Ontwerpen van modulair en hybride praktijkleren in opleidingen BBL en BOL
  2. Creëren van passende en stimulerende leeromgevingen voor de student en zijn begeleiders
  3. Continue innovatie op praktijkleren