Save the date

do 11 feb ’21
do 20 mei ’21
do 23 sep ’21
do 25 nov ’21

23 september 2021

De DDT vond plaats in Van der Valk in Akersloot. De bijeenkomst begon met een korte blik op de stand van zaken van het LWWL-programma, een vooruitblik naar volgend jaar, en het eindsymposium op 25 november. Dit werd gevolgd door een update over de vier vermogens en de leer-werkklimaattool door Enide volger. Vervolgens zijn er door de deelnemers diverse relevante thema’s gekozen om hierover in kleine groepjes in gesprek te gaan. Er is plenair afgesloten en gekeken naar wat mensen hebben geleerd en meenemen naar hun eigen organisatie. Mooi om op deze manier samen kennis te delen!

Lees meer via deze link:
https://lerenwerkenwerkenleren.nl/2021/10/17/verslag-denkdoetank-van-23-september-2021/