11 juni 2020

9.00 – 10.30 uur Sessie 1:
Workshop Kansrijke leermomenten

Astrid Bakker (Magenta zorg) en Anne van de Graaf (De Leermeesters) en de deelnemers aan deze sessie wisselen interactief ervaringen uit over de versterking van het leerklimaat en delen hoe zij gestructureerd hieraan werken bij De Kerf, een locatie van Magenta zorg.

11.00-12.30 uur Sessie 2:
Ontwikkelen van een leerafdeling

In deze sessie starten Margo Groot (Horizon College) en Femke van Faassen (Woonzorggroep Samen) met het delen van hun verschillende ervaringen vanuit het onderwijsperspectief bij het ontwikkelen van een leerafdeling. Waar zijn zij trots op? Wat zijn tips? En wat zijn leermomenten geweest? Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek: wat speelt bij jouw initiatief? Wat kunnen we van elkaar leren?

14.00-15.30 uur Sessie 3:
Krachtige leerwerkomgeving

De dag wordt afgesloten met een verdiepende interactieve sessie over de werkende principes van een krachtige leerwerkomgeving door José Cuperus en Derk-Jan Nijman van de HAN. Wat zijn de ontwikkellijnen van een krachtige leerwerkomgeving en welke ontwerp regels kunnen je helpen in jouw situatie?