13 februari 2020

Er wordt hard gewerkt aan mooie en vaak ook spannende ontwikkelingen rondom de initiatieven. Tijd om elkaars verhalen weer te horen en de kracht van het Programma te benutten: delen van ervaringen en elkaar versterken bij de ontwikkeling van de
initiatieven.

We gebruiken hiervoor het veranderverhaal. Veranderverhalen helpen om in beweging te komen, richting te geven en koers te houden. Je verhaal gebruik je om te vertellen over je
initiatief binnen en buiten je organisatie en de reis van de vernieuwing te ondersteunen. Eigen leiderschap is nodig om een goed verhaal te maken. Je leidt anderen met een verhaal, zodat je de weg en elkaar niet kwijtraakt.

Tijdens de DDT maak jezelf de start met het veranderverhaal van jouw initiatief. Dit begint met de focus op jouw rol, als vernieuwer als
initiatiefhouder. Ingrid Bakker en Amarens Bakker helpen je hierbij door gebruik te maken van ‘De reis van de held’.

Na de lunch licht Ingrid toe wat de waarde en elementen zijn van het
veranderverhaal zijn, hoe het je gaat helpen in je initiatief en waarom het een terugkerend element gaat worden in de DDT-dagen. Vervolgens kijk je van een afstand naar je initiatief en breng je de perspectieven van (direct/ indirect) betrokkenen bij het initiatief in kaart aan de hand van de cliëntsoorten van Schein. Carlijn zal een toelichting geven op deze manier van kijken, waarna in subgroepen gewerkt wordt.

Tot slot leggen we de link tussen de ambities van het programma, koppeling met de actualiteit in het zorgveld en je initiatief. Aan bod komen je inzichten, vragen en wat jij nodig hebt om verder te gaan op je reis.

Ieder hervat hierna versterkt weer haar of zijn reis!