Werken aan een gunstig leerwerkklimaat – toolkit

De vier vermogens visueel weergegeven:

Op basis van alle input, gesprekken en leerervaringen vanuit alle 29 initiatieven (- een schat aan informatie) hebben we de afgelopen 2 jaar kunnen werken aan de basis van de LWK toolkit. Daarnaast hebben we aan de hand van een Proof of Concept de producten steeds getest en doorontwikkeld in vijf van de LWWL organisaties (Zorgcirkel, Viva!, Magenta, Omring en Niko). Met uiteindelijk de opbrengst van de volgende producten:

  • Uitleg vermogens (poster)
  • Overzicht bijdrage aan het leerwerkklimaat gehele organisatie
  • Meting LWK leidraad
  • Meting LWK scoreblok en scoreblad
  • Praktische LWK zakkaarten begeleider
  • Praktische LWK zakkaarten student
  • LWK dobbelstenen

Mocht je als organisatie aan de slag willen met het leerwerkklimaat en de vier vermogens, dan bieden wij de mogelijkheid om jullie hierin te ondersteunen. Mocht je interesse hebben om hieraan mee te doen, kun je mailen naar Jayde Loock, leerexpert LWWL. Gebruik hiervoor het mailadres jayde.loock@omring.nl en vermeld de volgende informatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie en organisatie.

Deze producten vormen een geheel en kunnen worden ingezet wanneer een organisatie wil werken aan een gunstig leerwerkklimaat.

Uitleg vermogens

Op deze poster staan de vermogens afgebeeld en staat kort en bondig beschreven wat elk vermogen inhoudt. Deze poster kan men op de afdeling ophangen voor de zichtbaarheid en het duiden van de vier vermogens in de organisatie. De posters zijn in twee formaten beschikbaar (A3 en A4).

Overzicht bijdragen aan LWK van de gehele organisatie

Deze tool geeft inzicht in welke rollen wat kunnen bijdragen aan een bepaald vermogen op korte of lang(ere) termijn. Dit hybride product kan (gedeeltelijk) op maat gemaakt worden voor een organisatie. De organisatie kan zelf de termen van de rollen aanpassen, ook kan het logo worden toegevoegd en kan de organisatie een gedeelte van de inhoud aanpassen. Het product zal als een digitale PowerPoint beschikbaar gesteld worden.

Meting LWK leidraad

In deze leidraad staan per vermogen 9 vragen welke men als inspiratie kan gebruiken tijdens de een LWK meting. In een gesprek, volgens een kwalitatief methode kan men de vermogens meten. Een gespreksleider faciliteert de vermogensgesprekken en inventariseert hoe men de vermogens scoort.

Meting LWK scoreblok en scoreblad

Deze twee tools zijn ontwikkeld om de resultaten van de LWK meting te kunnen noteren. Tijdens een meting wordt een ieder gevraagd de vermogens te scoren (van 1 tot 10). Met deze tools kan de gespreksleider de huidige scores, gewenste scores en de benodigde acties noteren.  Men kan hierin kiezen om de scores per vermogen te noteren (scoreblok) of de scores op de vermogens bij elkaar te noteren (scoreblad). Het scoreblad kan een team/ afdeling ophangen voor de zichtbaarheid.

Voor het voeren van deze LWK metingen gaan wij een ontwikkeltraject aanbieden welke dit voorjaar zal starten. Wil je aanmelden voor of meer informatie over dit traject? Mail dan naar info@lerenwerkenwerkenleren.nl.

 Praktische LWK zakkaarten begeleider

Met deze zakkaarten krijgen begeleiders van (nieuwe) collega’s zicht op hoe ze kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van de vermogens. Deze kaarten kan men gemakkelijk meenemen en tijdens een dienst gebruiken. Er staan allerlei zaken op die in het (dagelijks) werk opgepakt en uitgevoerd kunnen worden.

Praktische LWK zakkaarten student

Met deze zakkaarten krijgen studenten zicht op hoe de vermogens binnen hun werkplek ontwikkeld zijn en welke bijdrage zij hier zelf aan kunnen leveren. Deze kaarten kan men gemakkelijk meenemen en tijdens een dienst gebruiken. Er staan allerlei zaken op die in het (dagelijks) werk opgepakt en uitgevoerd kunnen worden.

LWK dobbelstenen

Met dit setje van vier dobbelstenen kun je dobbelen en per vermogen kijken wat je (laagdrempelig) kunt doen om een vermogen te ontwikkelen. Elke dobbelsteen heeft 6 verschillende vragen / opdrachten die men diezelfde dag nog kan toepassen / uitvoeren.

 Aan de slag

Mocht je als organisatie aan de slag willen met het leerwerkklimaat en de vier vermogens, dan bieden wij de mogelijkheid om jullie hierin te ondersteunen. Mocht je interesse hebben om hieraan mee te doen, kun je mailen naar Jayde Loock, leerexpert LWWL. Gebruik hiervoor het mailadres jayde.loock@omring.nl en vermeld de volgende informatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie en organisatie.