Werken aan een gunstig leerwerkklimaat – toolkit

De afgelopen 2 jaar werkten we aan de grote opgave om de LWWL organisaties te ondersteunen en te inspireren om te komen tot een gunstig leerwerkklimaat.

Vanuit het programma LWWL hebben wij, op basis van theorie, modellen én al de initiatieven, de vier vermogens in het leven geroepen.

Deze vermogens zien wij als de knoppen waaraan je, op het niveau van mensen, systemen en processen, kunt draaien voor een gunstig leerwerkklimaat.

Op basis van alle input, gesprekken en leerervaringen vanuit alle 29 initiatieven (- een schat aan informatie) hebben we de afgelopen 2 jaar kunnen werken aan de basis van een aantal producten / ontwikkelingen:

  • LWK scan
  • LWK uitgewerkt per rol
  • Vermogensgesprekken
  • Enquête

Deze producten en ontwikkelingen vormen een geheel en kunnen worden ingezet wanneer een organisatie wilt werken aan een gunstig leerwerkklimaat.

LWK scan

Voor het ontwikkelen van deze LWK scan hebben we in het bijzonder samengewerkt met Mennistenerf, Magenta en Evean in een pilot. Binnen de pilot stond het werkbaar maken van de vermogens centraal. Deze LWK scan geeft direct inzicht hoe een organisatie, locatie, afdeling of team er voor staat op de vier vermogens. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de scan, hier vind je vast een sneakpreview van deze scan.

LWK uitgewerkt per rol

Binnen de pilot LWK tool hebben we ook uitgewerkt wat de verschillende rollen, betrokken bij het leerwerkklimaat, kunnen bijdragen aan de vier vermogens. Ons uitgangspunt was hierbij het aansluiten bij bestaande werkprocessen. Het resultaat van deze uitwerking komt spoedig zowel in de vorm van een hard-copy uitvouwkaart als een digitale PowerPoint beschikbaar.

Vermogensgesprekken

Binnen het programma hebben we de afgelopen tijd veel ervaring kunnen opdoen in het voeren van de vermogensgesprekken. Een methode om kwalitatief in gesprek te gaan over de vier vermogens. Een gespreksleider faciliteert de vermogensgesprekken en inventariseert hoe een ieder de vermogens scoort (van 1 tot 10) binnen het eigen team, afdeling of organisatie. Vervolgens wordt het gesprek gevoerd over wat maakt dat iemand een bepaalde score geeft. Daarnaast kan men ook in gesprek gaan over welk acties er genomen kunnen worden om de score per vermogen te verhogen.

Enquête

Naast de LWK scan en het voeren van de vermogens gesprekken hebben we binnen het programma ook een beknopte vragenlijst ontwikkeld, welke ingezet kan worden als (0)-meting. Bij deze vragenlijst kan een organisatie kiezen uit vragen waarbij er minimaal 12 vragen gebruikt worden; 3 vragen (mensen, systemen, processen) per vermogen.

Aan de slag

Mocht je als organisatie aan de slag willen met het leerwerkklimaat en de vier vermogens, dan bieden wij de mogelijkheid om jullie hierin te ondersteunen. Ambassadeurs vanuit de organisaties kunnen deelnemen aan de train-the-owner, waarin zij leren werken met de vier vermogens en de bovengenoemde producten / ontwikkelingen. Binnenkort verschijnt hier een interactieve pdf als ondersteuning met daarin het proces en de te nemen stappen verder uitgewerkt. Mocht je interesse hebben om hieraan mee te doen, kun je mailen naar Enide Volger, senior leercoach LWWL. Gebruik hiervoor het mailadres e.volger@zorgcirkel.com en vermeld de volgende informatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, organisatie, gewenste start.

Planning

Op dit moment is de toolkit nog in ontwikkeling; houdt deze website in de gaten. De komende weken zullen de producten hier verschijnen. In januari 2022 zullen wij starten met de ondersteuning van geïnteresseerde organisaties, waarbij we met de organisaties samen zullen bepalen welke stappen zij dienen te nemen om aan de slag te kunnen met de vier vermogens. De trainingen voor de ambassadeurs zullen daaropvolgend plaatsvinden.

Wil je meer informatie of aan de slag met het leerwerkklimaat? Mail dan Enide Volger, senior leercoach LWWL: e.volger@zorgcirkel.com