Model 7 hefbomen van Marsick & Watkins

Marsick en Watkins (2003) onderscheiden in hun model een individueel, team, organisatie en globaal niveau, zie Figuur hieronder. Bron: Kolhorn, 2016.

7 Hefbomen voor de lerende organisatie

De zeven hefbomen van een lerende organisatie volgens Marsick en Watkins (2003) als beschreven door De Bruin (2014). Bron: Kolhorn, 2016.