Gereedschapskist organiseren werkbegeleiding

In deze gereedschapskist, vind je vanaf de voorbereidende fase t/m leren en werken in de praktijk verschillende tools, instrumenten en voorbeeldprojecten welke je in kunt zetten. De gereedschapskist is interactief en de instrumenten zijn daarnaast ook gecategoriseerd op hun bijdragen aan de vier vermogens voor een gunstig leerwerkklimaat.

De gereedschapskist bevat onder andere de volgende tools en instrumenten die ook los te downloaden zijn, in de gereedschapskist staat daarnaast per instrument beschreven:
– Werkwijze;
– Voor- en nadelen;
– Impact;
– Investering & effort;
– Randvoorwaarden beschreven.

Module leren, leren
In deze module is de opzet voor het lesaanbod de drie betrokken ROC’s (Horizoncollege, Vonk en Regiocollege) te lezen. Het onderwijs zet hierbij in op het leren leren van de studenten. Op deze manier worden de studenten in het onderwijs voorbereid op het vormgeven van hun eigen leerproces in de praktijk, om zo het rendement van praktijkleerperiode te verhogen.

Format leerwerkplaatsprofiel 3.0
In dit format is rekening gehouden met de behoefte vanuit studenten om een goed beeld te hebben van de afdeling, werkbegeleiders, manager en collega’s waarmee ze gaan samenwerken. Ook is er bij het format rekening gehouden met leerwerkklimaat en het inzetten van verschillende communicatiemiddelen. Ervan uit gaande dat het aan de voorkant helder schetsen van verwachtingen over en weer, de uitval in de eerste weken/maanden verkleind, kan het inzetten van dit instrument bijdragen aan het verminderen van uitval van studenten.

Inwerkprogramma
Deze tool laat zien hoe je een inwerkprogramma kunt vormgeven, zodat de student een ‘zachte landing’ in de organisatie heeft. Dit inwerkprogramma komt vanuit Omring waar ze er op dit moment mee werken. Ook voor deze tool geldt dat het inzet op een goede start in de eerste weken / maanden omdat deze cruciaal zijn in het behoud van de studenten voor de zorg.

Introductiegesprek
Het introductiegesprek is een onderdeel van het inwerkprogramma waar ze binnen Omring mee werken. Hier vind je de leidraad van dit gesprek welke je kunt gebruiken bij het voeren van een introductiegesprek.

Profiel studentcoach
Om de begeleiding in de praktijk goed te waarborgen en hiervoor voldoende tijd te creëren zijn er organisaties binnen LWWL die werken ze met de rol van studentcoach. De studentcoaches krijgen een x aantal uren per week/ per student tot hun beschikking. Hier kun je het profiel van een studentcoach lezen zoals ze dat binnen de Zorgcirkel hanteren.

LEERunit
De LEERunit staat ook beschreven in de gereedschapskist ‘Organiseren werkbegeleiding’. Het concept is een afdeling/ unit waarbinnen studenten elkaar begeleiden. In deze infographic is o.a. te lezen hoe een LEERunit werkt, wat de voordelen zijn en wat er verwacht wordt van een student.

Routekaart krachtige leeromgevingen
In deze routekaart kun je lezen welke stappen je kunt zetten om de werkomgeving te verreiken richting een krachtige leeromgeving. Het gaat vooral over het creëren van bewustzijn van wat er reeds is aan leersituaties en hoe een student hierin mee te nemen.