Nieuwsbericht Actiz opleidingsfonds wijkverpleging

Jaarlijks symposium LWWL

Lestijd = werktijd

Jaarplan 2024

Veel belangstelling bijeenkomst aantoonbaar bekwaam

Nieuwe rondes Masterclass traject ‘Leidinggeven aan leren’

Leertraject Deskundigheidsbevordering

Profiel trainer-procesbegeleider deskundigheidsbevordering praktijkleren

Praktijk in de spotlight | Studentcoachwaaier

Eindrapportage RSOP