Jaarlijks symposium LWWL – 7 maart 2024

Amsterdamse communicatieprijs

Ervaringsleren stimuleren door middel van Wegwijs in de Zorg

Fieldlab Robotica

www.fieldlabrobotica.nl

Het Fieldlab Robotica Noord-Holland is een duurzame publiek-private samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers/instellingen in de sector techniek, groen en zorg. Met deze partners is een aanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds mbo van het ministerie van OCW. Tijdens

Pre-boarding & VR